Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Landbruget Nu - uge 24

d. 11.07.15

Der kan søges tilskud til græsningsprojekter på randzoner i hele landet indtil 16. juni - tilskudsprocenten er 100 til hegn, fangfold, drikkevand og el

Læs mere

Husk at søge udbetaling til projekter under landdistriktsprogrammet 2007-2013 inden tidsfristen - udbetalingen skal ske inden årsskiftet

Læs mere

Stort set alle danske jordbrugere overholder grønne krav - i gennemsnit søges der til 62,5 hektar

Læs mere

2.200 landmænd vil få et kontrolbesøg - efter EU-reglerne skal det være uanmeldt

Læs mere

Græs, kløver og lucerne kan omdannes til foderprotein og energimasse - målgruppen er svin, høns og biogasanlæg

Læs mere

Den såkaldte sprøjtemiddelstrategi er forlænget et år - salgstallene for 2015 afventer analyse sammen med en række internationale anbefalinger

Læs mere

Danish Crown har iværksat ny kødprocentsregulering på afregningen - flere andelshavere er lykkedes med at hæve procenten

Læs mere

Danske høns og kyllinger skal have det bedre - fødevareministeren har igangsat handlingsplan med 22 tiltag

Læs mere

Bedre økonomi i økobrug siger amerikanske forskere - efter at have analyseret 55 afgrøder i 14 lande på fem kontinenter

Læs mere

Danmarks godt tusind badestrande og -søer får fine karakterer af EU´s miljøagentur

Læs mere