Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Noteringer

Noteringen

Dækningsbidrage

Udvikling i notering

Egenberegning af snågrisenoteringen

*Alle data og indhold omkring smågrisenoteringer tilhører Videncenter for Svineproduktion