Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Privat rådgivning til landbruget gennem 10 år

d. 20.07.18

Søhøjlandets Regnskabskontor er Danmarks største private rådgivningsfirma inden for landbrug – holder åbent hus den 8. august

Privat rådgivning til landbruget gennem 10 år

Det er gået stærkt for Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg siden starten for 10 år siden, hvor der var tre medarbejdere. I dag er der 34 ansatte og ca. 1.000 kunder. 

Søhøjlandets Regnskabskontor markerer sit 10 års jubilæum med åbent hus onsdag den 8. august 2018 fra 11.30 til 15.00. Det sker på Nørreskov Bakke 28 i Silkeborg, hvor det hele startede - og det sker præcist 10 år efter, at der blev holdt Åbent Hus i anledning af etableringen. 

Da Søhøjlandets Regnskabskontor blev etableret, havde hverken stifteren, Keld Th. Sloth, eller andre forudset, hvor stærkt firmaet skulle komme til at vokse – og at det skulle udvikle sig til Danmarks største private rådgivningsfirma inden for landbrug.

- Vi har taget ca. tre mand ind hvert år, og vi har bygget om eller bygget til hvert eneste år. Det er en stor udvikling for et lille firma, vi har været igennem, og vi må konstatere, at der har været og er et behov for det private alternativ inden for landbrugsrådgivning.

- Det kunne ikke passe, at der ikke skulle være konkurrence på dette område, tænkte jeg. Og jeg var sikker på, at jeg kunne gøre det bedre og billigere. Stort er ikke altid det bedste, siger Keld Th. Sloth, der stadig ser begrebet ”service” som det vigtigste omdrejningspunkt i sin virksomhed.

Søhøjlandets Regnskabskontor udvider med planteavl

d. 21.12.17

Søhøjlandets Regnskabskontor udvider med planteavl

Nu kan landmændene også få planteavlsrådgivning hos Søhøjlandets Planteavlskontor

Rådgivningsvirksomheden Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder nu sine kunder rådgivning i planteavl og har pr. 1. december oprettet en ny afdeling, der skal servicere landbrug inden for planteavl og miljø.

Den nye afdeling hedder Plante og Miljø og har agronom Jens Elvstrøm som faglig leder.

Stå sammen og kæmp mod pesticidforbud

d. 04.07.17

Stå sammen og kæmp mod pesticidforbud

Kommuner landet over arbejder i disse måneder med indsatsplaner for drikkevand. Planerne kan få voldsomme konsekvenser for mange landmænd, der kan imødese et sprøjteforbud på deres arealer. De kan i værste fald miste deres levebrød.

Lige nu er der stor opmærksomhed om, hvad der sker i Aarhus Kommune i forbindelse med deres indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med planer om ekspropriation af landbrugsjord på udvalgte arealer - og forbud mod ellers godkendte sprøjtemidler. Kommunen går hårdt til værks og er i gang med sin tredje indsatsplan, som lige nu er i høring.

På den baggrund holdt Søhøjlandets Regnskabskontor den 21. juni 2017 et møde om denne problemstilling, der kan blive aktuel for landmænd i hele landet.

Tak for den store tilslutning til etableringsaftenen den 29. marts 2017

d. 08.04.17

Søhøjlandets Regnskabskontor siger tak for den store tilslutning til etableringsaftenen den 29. marts 2017.

Vi er imponerede over det store fremmøde, hvor 41 unge kommende fuldtids landmænd valgte at troppe op for at være på forkant med og høre om etableringsprocessens mange udfordringer og muligheder.

Også en stor tak til indlægsholderne for gode, ærlige og spændende præsentationer og budskaber.

Læs artikler med gengivelser fra etableringsaftenen nedenfor og se eller gense PowerPoint showsene.

Miljøscreening af gården vigtig ved køb

d. 08.04.17

Få tjekket miljøforholdene godt og grundigt - og undgå miljømæssige faldgruber i forbindelse med køb af landbrug eller omlægning af produktion.

Rådet kommer fra miljøkonsulent Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor, som er en del af AgroGruppen Danmark. Han og hans kolleger i afdelingen arbejder med miljøsager i forbindelse med nyetablering af byggerier, udvidelser, myndighedsarbejde, tilskud til miljøteknologi og andre miljømæssige forhold. De foretager gerne miljøscreeninger og gennemgår alt på ejendommen i den henseende.

Unge landmænd har mod på etablering

d. 03.04.17

Unge landmænd har mod på etablering

Trods store udfordringer og vanskeligheder for unge landmænd med at etablere sig som selvstændige, er der stadig mange, der arbejder på fuldt tryk med deres projekter og kæmper for at få det til at lykkes.

Interessen var således stor, da en af AgroGruppen Danmarks medlemmer, Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg, den 29. marts holdt etableringsaften for unge landmænd med ca. 60 deltagere fra det meste af landet.

Få fuld effekt af den nye husdyrlov

d. 22.03.17

Fra det kommende gødningsår (01.08.2017-31.07.2018) er dyreenhederne afskaffet. Fremover må svineproduktion bruge gylle svarende til 170 kg N/ha. I grove tal svarer dette til 1,7 DE/ha. Den nye lov indeholder en stor gulerod til den effektive svineavler. Fremover bliver det samlede areal, der skal bruges til udspredning afhængig af mængden af kvælstof (N) i gyllen. Frem til i dag var det antallet af grise og deraf dyreenhederne, der bestemte arealet.

Forskudsopgørelsen 2017

d. 03.01.17

I november blev forskudsopgørelsen for 2017 dannet. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2017 anvendes forskudsopgørelsen 2017 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal du selv være opmærksom på, via SKATs hjemmeside – www.skat.dk, om forskudsopgørelsen for 2017 er korrekt.

Restskat 2016

d. 03.01.17

Restskat for 2016, som betales i perioden 1. januar – 30. juni 2017, pålægges én dag-til-dag rente på 2,0 pct. p.a. svarende til ca. 0,17 pct. pr. mdr. eller 0,005 pct. pr. dag.

Betales der f.eks. 50.000 kr. i restskat for 2016 den 15. februar 2017, beregnes der rente for 1 mdr. og 15 dage med 126 kr. for perioden 1. januar – 15. februar 2017.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Friplads til børnepasning

d. 03.01.17

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2017.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskudsopgørelse for 2017. Ansøgning om friplads til børnepasning foregår digital via kommunens hjemmeside med brug af NemID.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

d. 03.01.17

Også i kalenderåret 2016 er der mulighed for at få fradrag for betaling vedr. forbedring af den private bolig.

Ordningen for 2016, tillige gældende i 2017, har fået et mere ”grønt” præg, idet de fradrag, man kan opnå ved vedligeholdelse eller forbedring af sin bolig og fritidsbolig, skal være energibesparende eller bidrage til klimasikring.

Folkepension

d. 03.01.17

Folkepension 2017 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2017. I 2018 vil pensionen for 2017 blive reguleret, hvis det i forbindelse med indberetning af selvangivelsen 2017 skulle vise sig, at beregningsgrundlaget har været forkert.

Med hensyn til folkepensionen udbetalt i 2016 sker der ligeledes en regulering, såfremt den selvangivne indkomst for 2016 viser sig at være anderledes end den forskudsregistrerede.

Varmetilskud til pensionister

d. 03.01.17

Pensionister kan afhængig af den personlige tillægsprocent (fremgår af pensionsmeddelelsen) søge om varmetilskud. For ægtepar og samboende, kan der for 2017 søges tilskud til varmeudgifter over 7.500 kr. og for enlige for varmeudgifter over 5.000 kr.

Ansøgning skal ske via www.borger.dk og sker på baggrund af gennemsnittet af de seneste 3 års afholdte varmeudgifter.

Indskud på pensionsordninger

d. 03.01.17

Indbetalinger skal ske senest 30. december 2016. Tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år.

Pensionsindskud for selvstændige erhvervsdrivende efter 30 %-ordningen

d. 03.01.17

Selvstændige erhvervsdrivende kan fortsat indbetale efter den såkaldte 30 %-ordning. Ordningen giver mulighed for, at den selvstændige kan indbetale op til 30 % af virksomhedens resultat før finansiering på en pensionsordning. Er indskuddet maksimalt 52.400 kr. kan det indskydes på en ratepension eller ophørende livrente. Er indskuddet større end 52.400 kr. kan der kun gives fradrag i indkomsten ved indskud på en livsvarig livrente. Indskuddet har ingen loft, når blot det ligger inden for 30 % af beregningsgrundlaget.

[12 3 4 5  >>