Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Gaver

d. 03.01.17

Der kan 2016 ydes afgiftsfrie gaver i form af kontanter eller formuegoder af værdi, så længe værdien ikke overstiger et beløb på 61.500 kr./ 21.500 kr. til henholdsvis børn og svigerbørn.

I 2017 er de afgiftsfrie gavebeløb henholdsvis 62.900 kr. og 22.000 kr.

Der kan overføres afgiftsfrie gaver til visse andre persongrupper, så kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne.

Tænk utraditionelt og skab øget indtjening

d. 08.12.16

Tænk utraditionelt og skab øget indtjening

Skab øget indtjening i dit landbrug gennem nytænkning, højværdivarer og nye forretningsområder. Overvej at etablere en sideproduktion til det bestående, hvor du gør tingene på en anden måde og hvor du kommer tættere på dine kunder.

Det var budskabet, da der den 20. november var temadag over emnet ”Skab øget indtjening på dit landbrug” på Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg.

Modtager du offentlige ydelser så tjek din forskudsopgørelse!

d. 20.11.16

Modtager du offentlige ydelser så tjek din forskudsopgørelse!

SKAT har pr. 15. november 2016 offentliggjort forskudsopgørelser for 2017. Som følge heraf er det vigtigt, hvis du får offentlige pensioner, at du tjekker din forskudsopgørelse. Det skyldes, at forskudsopgørelsen danner grundlag for udbetalinger heraf for det kommende år. Så hvis der er fejl i din forskudsopgørelse, kan det have stor betydning for dine udbetalinger.

Overholdes krav til fakturaer ikke medfører det mistet fradrag og momsrefusion

d. 14.09.16

Mangelfulde fakturaer kan have store konsekvenser. Det bevidner retspraksis tydeligt, hvor der i et utal af tilfælde er nægtet fradrag for en købt ydelse, eller nægtet refusion af moms. Denne situation kan være en bekostelig affære, og er faktisk nem at undgå. For at sikre sig selv bedst muligt rummer lovgivningen en række krav til en fakturas indhold.

Afskrivning på visse beboelsesejendomme er nu accepteret

d. 14.09.16

Den 12. juli 2016 afgjorde Landsskatteretten en sag, hvor Skat havde nægtet fradrag for afskrivninger på erhvervsmæssigt anvendte driftsbygninger på en beboelsesejendom.

Ny lejelov medfører skærpede krav for udlejer

d. 31.05.16

Ny lejelov medfører skærpede krav for udlejer

Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft. Ændringerne i lejeloven medfører, at der b.la. fremover er flere administrative krav, samt at lejeren i flere henseender stilles bedre end før. Opfylder udlejer ikke loven, kan det have økonomiske konsekvenser. Vi har, i denne artikel, opridset nogle af de mest essentielle ændringer.

Strukturskadeerstatning – skattefri eller skattepligtig?

d. 31.03.16

Strukturskadeerstatning – skattefri eller skattepligtig?

SKAT har i en længere periode intensiveret fokus på den regnskabsmæssige behandling af strukturskadeerstatninger. Strukturskadeerstatning har fra flere rådgiveres side været anset som skattefrie, som følge af, at strukturskaderne vurderes som varige skader – en opfattelse SKAT ved flere lejligheder har erkæret sig uenig i.

Få tilskud til modernisering af din kvægstald

d. 17.03.16

Få tilskud til modernisering af din kvægstald

Trænger din kvægstald til at blive moderniseret og forbedret, så den bliver mere effektiv i daglig drift, er der her i foråret 2016 mulighed for at søge tilskud til dit projekt.

- Det kan ske under en ny runde af moderniseringsordning for kvæg under NaturErhvervstyrelsen, fortæller miljøkonsulent Jens Elvstrøm fra Søhøjlandets Regnskabskontors Miljørådgivning i Silkeborg.

Han, og andre miljørådgivere landet over, er klar til at vejlede og hjælpe med ansøgningsarbejdet, hvor der skal beskrives og dokumenteres efter særlige regler.

Hjælper lodsejere i kampen mod ødelæggende sprøjteforbud

d. 15.02.16

Hjælper lodsejere i kampen mod ødelæggende sprøjteforbud

Aarhus-planer om pesticid-forbud i store landbrugsområder for at beskytte grundvandet vækker dyb frustration og bekymring blandt landmænd, der får deres levebrød ødelagt, hvis beslutningerne føres ud i livet som planlagt.

Miljøkonsulent Jens Elvstrøm fra Søhøjlandets Miljørådgivning i Silkeborg kæmper for landmændenes synspunkter vedrørende Aarhus Kommunes indsatsplaner - og for at få mere faglighed sat i spil.

Aftenmøde den 25. jan. med Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen efterlod håb om bedring, men spørgsmålet er, om det er for sent

d. 08.02.16

Aftenmøde den 25. jan. med Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen efterlod håb om bedring, men spørgsmålet er, om det er for sent

Landbruget skal have bedre betingelser - Vil gøre det muligt for landmænd at tjene penge, men uden konkrete løfter.

- Jeg kan ikke lægge loft over bidragssatserne, men jeg kan love, at jeg sammen med regeringen vil arbejde benhårdt på at skabe bedre forhold og bedre udviklingsmuligheder for landbruget, så der kan skabes større tillid fra banker og kreditinstitutioner.

Aftenmøde med erhvervs- og vækstministeren

d. 11.01.16

Aftenmøde med erhvervs- og vækstministeren

Troels Lund Poulsen holder foredrag i Silkeborg om politiske visioner og planer for landbruget

Skal det være afvikling eller udvikling for dansk landbrug og er der overhovedet en politisk interesse i at bevare Danmark som fødevareeksporterende nation?

Julehilsen fra Søhøjlandets Regnskabskontor

d. 17.12.15

Julehilsen fra Søhøjlandets Regnskabskontor

Året 2015 har inden for landbruget været præget af store udfordringer. Generelt er landbruget trængt, specielt på baggrund af de vigende priser på især svinenotering og mælkepriser, som desværre også forventes at forsætte ind i det nye år.

Opdateringer til årsskiftet

d. 17.12.15

Opdateringer til årsskiftet

I november blev forskudsopgørelsen for 2016 dannet. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2016 anvendes forskudsopgørelsen 2016 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Aftenarrangementet den 1. december 2015

d. 09.12.15

Aftenarrangementet den  1. december 2015

Deltagelsen var stor med ca. 80 personer. Det var en aften hvor vi behandlede mange emner som gav anledning til rigtig god spørgelyst. Vi er glade for det stor fremmøde og de mange positive kommentar på arrangementet.

Almindsø stafetløb 2015

d. 20.08.15

Almindsø stafetløb 2015
Søhøjlandets Regnskabskontor deltog d. 19 august i Almindsø stafetløb sammen med 3000 andre deltagere.
<<  1 [23 4 5  >>