Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Pensionsægtepagt

d. 08.04.12

 

Den effektive rente for 30 årige fastforren Det er nogle år siden de nye regler om deling af pensioner ved separation og skilsmisse trådte i kraft. Det er der stadig mange der ikke er opmærksom på og der- for ikke får overvejet om der bør oprettes en pensionsægtepagt

Få en rentebesparelse ved at omlægge fastrentelån til en lavere rente

d. 08.04.12

 

Den effektive rente for 30 årige fastforrentede realkredit lån i Danmark er pt. Omkring 3,75 % når kurstab på 2-3 % med optagelse af 3.5 % lån er indregnet, og et 20 årige fastforrentede lån har en effektiv rente på omkring 3,25 %. 

Nye skatteregler gør solenergi billigere for private husejere

d. 08.04.12

Prisen på effektive solceller falder, mens elpriserne stiger med ca. 4 procent om året. Det i sig selv gør det billigere og billigere at investere i solceller, der kan dække det priva- te elforbrug. En gennemsnitsfamilie bruger årligt omkring 5.000 kilowaNye skatteregler gør solcellerne billigere

Nye skatteregler betyder, at du nu kan trække hele investeringen i et solcelleanlæg til dit hus fra i skat over en årrække.

Fradrag for udgifter til lønomkostninger i forbindelse med service og vedligeholdelse i hjemmet.

d. 08.04.12

Fradrag for udgifter til lønomkostninger i forbindelse med service og vedligeholdelse i hjemmet.

Som noget nyt har regeringen indført delvis fradrag for udgifter i forbindelse med service og vedligeholdelse i hjemmet.Fradraget vedrører den del af udgifterne der er lønUdgift til materialer kan stadig ikke fratrækkes.

Landbrugspakken

d. 08.04.12

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Landbrugs-og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede i branchen fordelt med 77.000 i landbruget og 62.000 i fødevareerhvervet. Erhvervet skaber herudover ikke bare beskæftigelse og vækst i fødevaresektoren, men også i energisektoren, agroindustrien

Kæmpe rentesmæk truer en række landmænd

d. 08.04.12

Kæmpe rentesmæk truer en række landmænd, når banker og realkreditinstitutter i den nærmeste fremtid hæver renten på deres lån.

 

Banker og realkreditselskaber lige nu travlt med at hæve renter og bidragssatser for flertallet af deres landbrugskunder, og landmændene får et rentesmæk i milliardklassen, skriver JyllandsPosten.

EU–kommissionen har godkendt, at Vækstfondens kautionsordning udvides til at omfatte alle erhverv herunder også jordbrug.

d. 08.04.12

 

Ordningen starter 9. april 2010.

Vækstkaution er en lånegaranti, hvor staten via Vækstfonden dækker 75 pct. af långivers risiko. Hvis lånet er sikret med pant inden for ejendommens realkreditbelåningsværdi, kan kautionen højst omfatte lån svarende til de yderste 50 pct. af projektets omkostninge

Fradrag for underskud fra landbrug selvom driften var ekstensiv

d. 08.04.12

Søhøjlandets Regnskabskontor har på vegne af en landmand ført og vundet en sag i Landsskatteretten om nægtet fradrag for underskud fra landbrugsdriften.

Motorvejen omkring Silkeborg

d. 08.04.12

Linieføringen af motorvejen omkring Silkeborg (kombi-linien) er nu vedtaget, og vil komme til at berøre mange ved enten at skal afgive jord, blive generet ved afskæring af nuværende veje, støj eller andre problemer. I Søhøjlandets Regnskabskontor har vi erfaring med ekspropriation, jordfordeling, ulempeerstatning m.v. og såfremt du bliver opfordres du til at henvende dig til os, for en drøftelse af din situation og muligheder.

Skattepakken

d. 08.04.12

Forårets skattepakke, som blev vedtaget i Folketinget inden sommerferien, har for de fleste love ikrafttrædelse fra indkomståret 2010. Enkelte har dog ikrafttrædelse fra 2009.

<<  1 2 3 4 [5