Det går over – men ingen ved hvornår

Skrevet af journalist Lene Tingleff 

Ingen nemme løsninger, men markedet tilpasser sig og det bliver godt igen, lød det overordnede budskab på møde om krise og muligheder i dansk svineproduktion 

 

Det er rigtigt træls lige nu, og meget tyder på, at de danske svineproducenter fortsat vil være stærkt udfordret et stykke tid endnu. Men markedet vil tilpasse sig og på et tidspunkt bliver det godt igen for dem, der bliver tilbage.

Sådan lød den overordnede melding til deltagerne i et møde i Silkeborg den 2. maj 2022 om krise og muligheder i svineproduktionen. Bag mødet stod Søhøjlandets Regnskabskontor og Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

De havde fået en række eksperter fra branchen til at komme med deres viden om og bud på den aktuelle situation og hvordan man bedst muligt kommer gennem krisen.

- Bytteforholdet mellem kød og foder har været stærkt udfordret siden efteråret – og er det stadig. Det er vigtigt at have den bedste viden om, hvad der sker. Både når det gælder markedsforhold, foder, finansielle forhold og politisk. Derfor har vi indbudt til dette møde i samarbejde med Danske Svineproducenter, sagde Keld Th. Sloth, direktør i Søhøjlandets Regnskabskontor, som er landets største private rådgivningsselskab inden for landbruget.

Brug nøgletal og styr

Økonomikonsulent Christian Sørensen fra Søhøjlandet tog udgangspunkt i, hvordan man aktivt kan arbejde med økonomi.

- Der er ikke udsigt til, at omkostningsniveauet vil falde i 2022, så spørgsmålet er, hvad man kan gøre på bedriftsniveau. Vi opererer i et marked, der svinger meget, og derfor er det vigtigt med god styring, både i forhold til kassekreditten og i særdeleshed til at bruge budgettet aktivt.

Han fremhævede værdien af at bruge nøgletal til sammenligning samt dashboard, der viser nøgletal som både tal og visualisering.

- Det er vigtigt at have et kapitalberedskab, så man har noget at stå imod med. Den strategi bør man forholde sig til og drøfte med sine rådgivere, gårdråd og pengeinstitut.

Markedet er hys

Det følsomme marked var udgangspunkt for indlæg om råvarepriser ved markedsdirektør Christian Laursen, Danish Agro.

- Ukraine bugner af korn og varerne er der, men de kan ikke komme ud. Spørgsmålet lige nu er, hvor meget korn Ukraine kommer til at producere i år, og hvor meget, de kommer af med. Markedet er hys, og vi forventer høje priser i 2022.

Anbefalingen fra Christian Laursen var: Køb 25-50 procent af kornforbruget nu, køb 25 procent af sojaforbruget nu og afdæk med mineraler så langt ud i fremtiden, som det er muligt.

- Jeg tror, vi kan levere gødning næste år, så køb ikke mere end 25 procent. Og så vil jeg gerne opfordre til samarbejde og fælles strategier, som I sidste end ofte er bedre end kun at tænke på sig selv, understregede han.

Kritik af Danish Crown

Direktør Per Bardrum, Danske Svineproducenter, talte om, hvordan man kan sikre et bedre afkast på bedriften, og han anbefalede kvalitetsstyring som et værktøj til risikovurdering.

- Det er en fordel at gå sin gå sin virksomhed efter, hvis man skal optimere – der er altid noget at opnå, og det går direkte på bundlinjen. Det kan være på vand, foder, beskæftigelsesmaterialer, staldklima, sundhed og driftsledelse.

- Også på indkøbssiden kan der optimeres, og det samme gælder avlsmaterialet, sagde Per Bardrum, der gerne så mere konkurrence på slagterisiden.

- Danish Crown er blevet for stor, og jeg savner større fokus på svineproducenten og dét, der foregår i stalden. Koncernen hænger fast i en kultur, hvor virksomheden kommer før svineproducenten. Man udbetaler dét, der er tilbage når egne omkostninger er betalt og efter henlæggelser til egenkapital. DC har ikke hånden på kogepladen og salgsleddet kan for let sige, at markedet ikke vil give mere.

- DC har grønne ambitioner på svineproducentens vegne uden merbetaling, og kan ikke levere på målsætning om at være foran på benchmark, lød kritikken. Svineproducenterne skal stå sammen og bakke hinanden op – og skal turde sig nej i fællesskab, sagde Per Bardrum.

DC står stærkere

Fra Danish Crown forklarede chefanalytiker Karl Christian Møller, hvordan virksomheden har styrket sit fundament og udviklet virksomheden, så den er rustet til fremtiden. Han understregede betydningen af en stærk værdikæde og sagde, at der er et stort potentiale for forbedring på mange svinebedrifter.

- Det ser sort ud og det bliver svært, men vi vil I Danish Crown gør alt for at vi kan tjene flere penge sammen og få noteringen op, sagde han og understregede vigtigheden af en bæredygtig strategi og stort fokus på klima.

- Der er ingen vej uden om på dette punkt, det bliver bæredygtighed, der giver os retten til at producere og tjene penge.

- Vi bekymrer os om en fremtidig mangel på grise på grund af situationen med stigende udgifter til foder, energi og gødning ude hos producenter – og på slagteriet ligeledes stigende udgifter hele vejen rundt. Det er vores fælles udfordring, som vi skal samarbejde om at løse, sagde Karl Christian Møller.

Har du råd til risiko?

Landbrugsdirektør i Vestjysk Bank, Johannes Elbæk, omtalte ESG-kravene i landbruget, som er en vurdering af, hvordan virksomheden agerer i forhold til omverdenen inden for bl.a. miljø, klima, medarbejdere og ledelse.

- Det, samt risikovurdering i det hele taget, er fornuftigt at arbejde med, og det er fornuftigt at have en struktureret tilgang til disse ting. Vi oplever lige nu totalt uforudsete ændringer på markedet, og man bør overveje, hvor stor en risiko man har råd til at tage i forhold til optimal pris eller sikker pris.

- Med budgettet kan man navigere hurtigt, når man er i blæsevejr. Det værste er at stikke hovedet i busken og ingenting gøre, så mister man styringen, sagde Johannes Elbæk.

Rebound i vente

Christian Fink Hansen, direktør for sektor Gris i Landbrug & Fødevarer, udtrykte en nervøsitet for markedet, bl.a. på grund ny dyrevelfærdslov i Tyskland, hvor markante krav er på vej.

- Det kommer som et politisk pres, og vi kommer også til at møde det i markedet, hvor vi kan forvente en reaktion og forbrugerkrav.

- Der kommer nye krav til dyrevelfærd, og jeg er ikke så nervøs for om vi kan levere, men er mere optaget af, at EU-landene bør have ens krav.

Christian Fink Hansen omtalte situationen i Kina, hvor produktionen er stærkt stigende.

- Men effektiviteten er ikke høj i Kina. Her i Danmark står vi et OK sted med høj effektivitet. Lige nu er det enormt stramt derude, det er det i hele Europa, men jeg tror på en rebound og en stor gevinst på den anden side, sagde Christian Fink Hansen.

Politisk bekymring

De faglige indlæg blev rundet af med et politisk indlæg af Troels Lund Poulsen (V), der som folketingsmedlem og med en baggrund som minister for flere områder gennem adskillige år har været en aktiv del af forhandlinger om landbrugets rammevilkår.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er flere ting, der bekymrer mig alvorligt, når det gælder landbruget. Lige nu tager forhandlingerne om EU’s fælles landbrugspolitik form. CAP-reformen betyder, at alle lande skal udarbejde en samlet plan for, hvordan krav og muligheder i landbrugspolitikken skal udmøntes på nationalt plan. Her er der krav om, at fire procent af de dyrkede arealer skal udgøres af brak, hvilket mange lande – men ikke Danmark – ønsker at fravige fra. Det er et kæmpeproblem.

- Vi ser jo ind i en fødevarekrise og et pres fra de Nordafrikanske lande på korn i en tid, hvor kornet ikke kan komme ud af Ukraine, så derfor er det nok en rigtig god idé at bevare retten til at producere.

Arbejdspladser ud af landet

Indførsel af CO2 afgift i landbruget på bedriftsniveau bekymrede ligeledes Troels Lund Poulsen.

- Det vil føre til, at arbejdspladser forsvinder ud af landet, og det er et kæmpe problem, især fordi dansk landbrug gør det fantastisk godt rent miljømæssigt sammenlignet med mange andre lande.

På den politiske front i Danmark bekymrede det Troels Lund Poulsen, at flere partier er meget optaget af, at der er for stor husdyrproduktion i Danmark.

- Regeringens støttepartier vil tage sig betalt på miljø- og landbrugsområdet, og der er brug for at nogen siger, hvad det kommer til at betyde. Det kan blive et sprængfarligt efterår med skræmmende scenarier.

Troels Lund Poulsen udtrykte også bekymring for konsekvenserne af næste generation af vandplaner og de samfundsmæssige konsekvenser, de kan få. Han sagde, at konsekvenserne vil ramme skævt rent geografisk, og at der kan ventes en stor ideologisk og politisk uenighed på dette område,

- Rammevilkårene for dansk landbrug er således stærkt udfordrede, og jeg frygter, der kommer yderligere reguleringer, sagde Troels Lund Poulsen.

 

- Når man opererer i et marked, der svinger meget, er det vigtigt med stram styring af sin økonomi, sagde økonomikonsulent Christian Sørensen (t.v.). Til højre direktør Keld Th. Sloth, Søhøjlandets Regnskabskontor.

 

Markedsdirektør Christian Laursen, Danish Agro, opfordrede til samarbejde og fælles strategier.

- DC hænger fast i en arrogant kultur, hvor virksomheden kommer før svineproducenten, sagde Per Bardrum, direktør for Danske Svineproducenter.

- Det er vigtigt at være helt skarp på sit likviditetsnulpunkt, sagde Johannes Elbæk, landbrugsdirektør i Vestjysk Bank.

 

- Danske griseproducenter er udfordret, men markedet vil tilpasse sig, og der vil være en gevinst på den anden side, sagde Christian Fink Hansen, Landbrug & Fødevarer.

- I en tid med fødevaremangel er det afgørende, at landbruget bevarer retten til at producere, sagde Troels Lund Poulsen.

 

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt