Pressemeddelelse, 30/9 - Miljøafdeling

SØHØJLANDETS REGNSKABSKONTOR UDVIDER MED MILJØAFDELING

Rådgivningsvirksomhed med speciale i økonomi og regnskab opretter miljøafdeling.

Produktionslandmænd kan nu også få miljørådgivning via Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg, der i dag rådgiver og servicerer inden for regnskab og økonomi.

Virksomheden har netop ansat agronom Jens Elvstrøm som miljøkonsulent og oprettet ”Søhøjlandets Miljørådgivning”. Foreløbig med to ansatte, en konsulent og en sekretær, men med ambitioner om flere miljørådgivere i løbet af nærmeste fremtid.

- Miljøperspektivet fylder mere og mere for den enkelte landmand og dermed også for økonomirådgivningen. Hver gang der skal ændres noget, f.eks. størrelsesmæssigt eller vedrørende driftsform, skal der en miljøvurdering ind over. Derfor er det oplagt at etablere vores egen miljøafdeling for dermed at kunne give kunderne den bedste rådgivning, siger direktør Keld Sloth, Søhøjlandets Regnskabskontor. Derfor er vi også stolte af at kunne tiltrække én af landets dygtigste miljørådgivere.

Virksomheden har, siden den blev etableret i 2008, været i kraftig vækst og har i dag ca. 650 kunder og fortsat øget tilgang. Lige nu bygges der til og udvides, og inden årets udgang ventes antallet af ansatte at være oppe på godt 30.

- Vi har en god kontakt til miljørådgiverne rundt i de forskellige centre, men vi tror på, det bliver til fordel for kunden at have det i eget hus. Vi arbejder meget med ejendomshandler, hvor det er afgørende med en grundig miljøvurdering, og samtidig oplever vi et stigende behov for rådgivning indenfor tilskudsområdet.. Det er nødvendigt for landmanden at kende sine miljøforhold og tilskudsmuligheder, det kan vi nu hjælpe med.

HVAD KAN LADE SIG GØRE?

Jens Elvstrøm kommer fra en stilling som miljøkonsulent ved Videncentret for Landbrug, Fjerkræ. Her har han været i syv år, og forinden var han planteavls- og miljøkonsulent i Landbrugsrådgivning Syd.

- Det er afgørende hele tiden at have fokus på at skabe gode stabile rammer for produktionslandmanden. Bedriften skal kunne udvikle sig inden for en ramme, hvor det kan lade sig gøre at tjene penge. Med de mange miljømæssige regler og krav, der eksisterer, ender det ofte med, at landmanden pålægges nogle helt urimelige byrder, som gør det svært.

- Mit fokus er landmanden, og opgaven er at finde konstruktive og bæredygtige løsninger. I de senere år har vi på miljøområdet oplevet et kæmpe lovmæssigt og administrativt bureaukrati, som helt forståeligt har taget pusten fra mange landmænd.

- Min opgave er at hjælpe landmanden med at komme sikkert gennem dette virvar og finde frem til, hvad der miljømæssigt kan lade sig gøre, så han kan have en produktion og eksistere på sin bedrift på den mest optimale måde.

MANGE MIDLER I SPIL

Jens Elvstrøm har på Videncentret for Landbrug arbejdet med dette fokus, og han har her stået for oprettelsen af Fjerkræs miljøafdeling, som yder direkte rådgivning til landmænd.

Han har arbejdet med miljøsager ifbm. nyetablering af byggerier, udvidelser, myndighedsarbejde, høringssvar, lovmæssigt arbejde, tilkud til miljøteknologi og andet, og han har oparbejdet en bred erfaring og en ekspertise, som nu kommer kunderne ved Søhøjlandets Regnskabskontor til gavn.

Han påpeger, at der i fremtiden kan forventes flere midler til miljømæssige tilskudsordninger i landbruget, og at det derfor er vigtigt at være skærpet på hele tilskudsområdet og kende lovgivningen til mindste detalje.

- Der sker meget på dette felt i forbindelse med EU-reform og omlægning af støtte, og der er rigtigt mange midler i spil. Det drejer sig f.eks. om teknologiordninger, der skal have en miljømæssig effekt, og her kan jeg hjælpe med at få vurderet den enkelte landmands behov, så han får søgt på den rigtige måde.

- Det er vigtigt, at landmændene kan få mest muligt ud af deres produktion, og her gælder det om at få udnyttet de mange forskellige tilskudsordninger maksimalt. Fokus på landmanden

Søhøjlandets Regnskabskontor er etableret som et alternativ til det eksisterende rådgivningssystem inden for landbruget, og 95 procent af kunderne er landmænd.

- Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet her på stedet, hvor der er mange dygtige specialister. Her handler det om rådgivning af landbrug, og jeg ser frem til at få knyttet miljørådgivningen tættere sammen med økonomien og den strategiske rådgivning – alt sammen til fordel for landmanden i sidste ende, siger Jens Elvstrøm.

JENS ELVSTRØM

Jens Elvstrøm, 40 år, er ansat som miljørådgiver ved Søhøjlandets Regnskabskontor med rådgivning ifbm. miljøgodkendelser og tilskudsordninger som de primære arbejdsområder.

Jens Elvstrøm kommer fra en stilling som specialkonsulent ved Videncentret for Landbrug, Fjerkræ, og har også tidligere været planteavls- og miljørådgiver ved Landbrugsrådgivning Syd.

På Videncentret har han været beskæftiget med mange forskellige arbejds- og udviklingsopgaver inden for miljø- og tilskudsområdet. Her opbyggede Jens en landsdækkende specialafdeling for miljøgodkendelser af fjerkræproduktioner og har i denne sammenhæng medvirket ved afprøvning af miljøteknologier, fastlæggelse af teknologikrav til BAT, revidering af normtal samt stor succes med at hente tilskudsmidler hjem til Fjerkræbranchen.

Efter cirka syv års ansættelse på Videncentret var det lysten til at arbejde med landmænd og deres udfordringer, der fik ham til at skifte til Søhøjlandets Regnskabskontor, hvor han ser frem til at starte en miljøafdeling op.

Jens bor på en planteavlsejendom ved Harlev sammen med Helle. De kan i fælleskab mønstre fire børn i alderen 1 til 11 år.

VIBEKE FINDERUP CHRISTENSEN

Vibeke Finderup Christensen, 39 år, er ansat som sekretær ved Søhøjlandets Regnskabskontor pr. 1. september 2014 med assistance til rådgivning ifbm. miljøgodkendelser og tilskudsordninger som de primære arbejdsområder.

Vibeke Finderup Christensen har de seneste syv år været afdelingssekretær ved Videncentret for Landbrug, Fjerkræ og har forinden været sekretær ved Videncentret for Landbrug, Planteavl i otte år.

Vibeke har ved Videncentret for Landbrug, Fjerkræ varetaget mange forskelligartede opgaver f.eks. økonomistyring, projekt- og kursusadministration, formidlings- og marketingsopgaver, besøgsplanlægning, E-kontrol og Office support samt assistance ved tilskudsansøgninger.

Vibeke bor på i Harlev og har to piger på hhv. 14 og 17 år.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt