Produktivitet i svineproduktionen 2014

Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret produktivitet. Slagtesvinene viser en reduktion i foderforbrug på 0,01 FEsv pr. kg. tilvækst og en stigning i daglig tilvækst på 15 gram. Videncenter for Svineproduktion har indsamlet produktionsdata for 2014 i en række danske svinebesætninger.

SOBESÆTNINGER

Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 30,6 grise pr. årsso. Det er 0,6 mere end i 2013. Pattegrisedødelighed var på 21,9 pct. I analysen var den gennemsnitlige besætningsstørrelse på 707 årssøer. På parametrene total- og levendefødte samt dødelighed er der også fremgang at spore fra 2013 til 2014.

Soddødeligheden har været på 10,5 pct., hvilket er på 2011 og -12 niveau, men en stigning i forhold til 2013, hvor den var på 10,0 pct. Dette afviger dog fra tal fra Danmarks Statistik, der viser et fald fra 12,7 pct. i 2013 til 11,9 pct. i 2014. Tendensen peger således lidt i hver sin retning.

Spredningen i resultaterne er som altid interessant. Analysen viser at de højeste 25 pct. fravænner 33 grise pr. årsso, mens de laveste 25 pct. fravænner 28,1 grise pr. årsso. For at blive blandt de bedste fem besætninger i analysen, skal man op og fravænne over 36 grise pr. årsso.

På dækningsbidragsniveau er der ligeledes stor spredning mellem besætninger. Dækningsbidrag for 7 kg. soproduktion ligger i 2014 på 3.900 kr. pr. årsso, mens det for 30 kg. produktion ligger på 5.100 kr. pr. årsso. I resultaterne er der stor spredning mellem fodersystem, besætningsstørrelse og sundhedsstatus.

SMÅGRISEPRODUKTION

I analysen blev foderudnyttelsen i smågriseproduktionen målt til 1,92 FEsv pr. kg. tilvækst. Det er en stigning på 0,01 FEsv siden 2013. Daglig tilvækst var 441 gram og dødeligheden var 2,9 pct. Foderforbruget ved højeste 25 pct. er målt til 1,76 FEsv pr. kg. tilvækst, mens det hos laveste 25 pct. er målt til 2,11 FEsv pr. kg tilvækst. På dødeligheden ligger spredningen fra 2,4 pct. ved højeste 25 pct. til 3,1 hos laveste 25 pct.

Hos de fem bedste smågrisebesætninger ligger foderforbruget i gennemsnit på 1,6 FEsv pr. kg. tilvækst, mens dødeligheden er 2,1 pct.

SLAGTESVIN

Den gennemsnitlige slagtesvinebesætning producerede 6.863 grise pr. år. Daglig tilvækst var 922 gram, en forbedring på 15 gram i forhold til 2013. Foderudnyttelsen var 2,74 FEsv pr. kg. tilvækst, en reduktion på 0,01 gram. Dødeligheden lå på 3,7 pct.

Hos slagtesvinene er der også stor spredning mellem besætningerne. De 25 pct. højeste havde daglig tilvækst på 983 gram, foderforbrug på 2,68 FEsv pr. kg tilvækst samt en dødelighed på 3,0 pct. De laveste 25 pct. havde daglig tilvækst på 863 gram, foderforbrug på 3,02 FEsv pr. kg tilvækst samt en dødelighed på 5,1 pct.

På dækningsbidragsniveau er der i 2014 opnået et gennemsnitligt dækningsbidrag på 140 kr. pr. slagtesvin. Her der igen stor spredning mellem fodersystem, besætningsstørrelse og sundhedsstatus.

KONKLUSION

Produktiviteten stiger fortsat i den danske svineproduktion. Men endnu engang viser en analyse forholdsvis stor spredning mellem besætningerne både i produktionsresultater og dækningsbidrag. Det denne analyse dog ikke fortæller noget om, er hvilke kapacitetsomkostninger, der skal til for at opnå de gode resultater contra de knap så gode. Her vil lønomkostninger og afskrivninger (alder på stalden) alt andet lige have indflydelse.

Ønsker du at få lavet benchmark på din egen besætning, kan du kontakte en økonomikonsulent hos Søhøjlandets Regnskabskontor. Så kan vi tage en snak omkring det.

KILDEHENVISNING:

Videncenter for Svineproduktion: Notat nr. 1514. DB-tjek Sohold 7 kg, 30 kg og Slagtesvin for 2014
Videncenter for Svineproduktion: Notat nr. 1523. Landsgennemsnit for Produktivitet i Svineproduktionen 2014

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt