Opdateringer til årsskiftet

I november blev forskudsopgørelsen for 2016 dannet. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2016 anvendes forskudsopgørelsen 2016 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal skatteyder selv være opmærksom på, via SKATs hjemmeside – www.skat.dk, om forskudsopgørelsen for 2016 er korrekt.

Bliver der betalt til renteswap, eller er der underskud til fremførsel, kan man ikke være sikker på, at forskudsopgørelsen 2016 tager højde for dette. Tjek jeres PBS for januar 2016 for at se, om der skal betales større beløb end normalt i B-skat.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Restskat 2015

Restskat for 2015, som betales i perioden 1. januar – 30. juni 2016, pålægges én dag-til-dag rente på 2,9 pct. p.a. svarende til ca. 0,24 pct. pr. mdr. eller 0,01 pct. pr. dag.

Betales der f.eks. 50.000 kr. i restskat for 2015 den 15. februar 2016, beregnes der rente for 1 mdr. og 15 dage med 0,01 pct. om dagen = 5 kr. om dagen og 225 kr. for perioden 1. januar – 15. februar 2016.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Det vil derfor være en fordel, hvis man har overskudslikviditet, at få betalt sin restskat så hurtigt som muligt. Har man derimod en kassekredit med en rente på 7-8 pct. p.a., kan det faktisk betale sig at vente med at betale restskatten til den 30. juni 2016.

Betaling af restskat efter 1. januar 2016 kan ikke længere ske via girokort, men skal ske via SKATs hjemmeside – www.skat.dk.

Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2016.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskudsopgørelse for 2016. Ansøgning om friplads til børnepasning foregår digital via kommunens hjemmeside med brug af Nem-id.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2015 på maks. 516.000 kr. kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 166.404 kr. er der 100 pct. friplads.

Ved opgørelsen af indkomsten til brug for ansøgning om friplads er der begrænsninger i afskrivningerne på maskiner og bygninger.

Er man uberettiget blevet tildelt hel eller delvis friplads, skal der ske tilbagebetaling til kommunen. Som noget nyt fra 2016 vil man af kommunen blive tilbagebetalt evt. for meget indbetalt til børnepasning. Det kræver dog, at man har søgt en hel eller delvis friplads til børnepasning.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Også i kalenderåret 2015 er der mulighed for at få fradrag for betaling vedr. forbedring af den private bolig.

For at en serviceydelse kan give fradrag for i alt op til 15.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år skal følgende betingelser være opfyldt:

Krav til håndværkerfradrag (servicefradrag) i 2015:

  • Arbejdet er udført på din faste bopæl i 2015 og betalt senest 29. februar 2016. Dit sommerhus er også omfattet af reglerne.
  • Arbejdet er dækket af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.
  • Arbejdet er betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.
  • Du har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen.
  • Vedligeholdelse er udført af en momsregistreret virksomhed. Service er udført af en momsregistreret virksomhed eller af en privatperson, der har almindelig skattepligt til Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2015.
  • Du har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2015.
  • Du får ikke anden offentlig støtte til arbejdet for eksempel under hjemmeserviceordningen.

Vi vil være behjælpelige med at indberette oplysningerne til SKAT og at besvare spørgsmål vedr. håndværkerfradraget (servicefradraget).

På SKATs hjemmeside – www.skat.dk - kan du se, hvilke ydelser der kan udløse et håndværkerfradrag (servicefradrag).

Folkepension

Folkepension 2016 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2016. I 2016 vil pensionen blive reguleret, hvis det efterfølgende viser sig, at beregningsgrundlaget har været forkert.

Det sker, når SKAT i løbet af foråret 2016 modtager selvangivelsen, og der bliver dannet en årsopgørelse. Med direkte forbindelse til pensionsudbetalingen for 2015 kan det automatisk beregnes, om der er udbetalt for lidt eller for meget i folkepension i 2015.

Har man fået udbetalt for lidt i folkepension, vil det manglende beløb blive udbetalt, og har man fået for meget i folkepension, vil beløbet blive opkrævet.

Indskud på pensionsordninger

Indbetalinger skal ske senest 30. december 2015. Tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år.

Der er følgende muligheder for pensionsindbetaling:

  Aldersopsparing Ratepension Livsvarig pension
Oprettes senest: 15 år efter din pensionsudbetalingsalder 15 år efter din pensionsudbetalingsalder Kan altid oprettes
Kan der tilknyttes forsikringer?: Nej Ja Ja
Begunstigelse: Ja Ja Ja
Modregning i offentlige ydelser?: Kun efterløn Ja Ja
Fradrag ved indbetaling?: Nej Ja Ja
Skat ved udbetaling?: Nej Ja, beskattes som personlig indkomst. Ja, beskattes som personlig indkomst.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt