Afskrivning på visse beboelsesejendomme er nu accepteret

Den 12. juli 2016 afgjorde Landsskatteretten en sag, hvor Skat havde nægtet fradrag for afskrivninger på erhvervsmæssigt anvendte driftsbygninger på en beboelsesejendom.

SAGENS FAKTISKE FORHOLD

Skatteyder havde drevet erhvervsmæssig virksomhed fra sin ejendom med udlejning af 18 hestebokse. Desuden var der på ejendommen også bokse til egne heste. Ejendommen som virksomheden blev drevet ud fra, var vurderet som en beboelsesejendom efter vurderingslovens § 33, stk. 8.

PRAKSIS FREM TIL AFGØRELSE FRA LANDSSKATTERETTEN

Det har igennem mange år været almindelig praksis, at afskrivning på ejendomme med en beboelsesvurdering ikke har været mulig. Det skyldes, at der var en opfattelse af, at beboelsesejendomme via ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven havde fået fradrag for alle ejendommens løbende udgifter via et standardfradrag i ejendomsværdiskatten, det som før 1999 hed lejeværdi af egen bolig. Dengang var der et standardfradrag på 2.000 kr., der skulle dække almindelige driftsomkostninger ved ejendommen.

LANDSSKATTERETTENS KENDELSE

Retten har givet skatteyder medhold i, at vedkommende, på trods af at ejendommen var vurderet som beboelsesejendom, måtte afskrive på de erhvervsmæssigt anvendte driftsbygninger, når de vel og mærke anvendes til et afskrivningsberettiget formål. Da en andel af bygningerne blev anvendt til egne private heste, skulle afskrivningsgrundlaget fordeles forholdsmæssigt mellem den afskrivningsberettigede del og den private del.

KONSEKVENSER AF KENDELSE FRA LANDSKATTERETTEN

På ejendomme vurderet som beboelsesejendom, hvorpå der drives erhvervsmæssig virksomhed og driftsbygningerne anvendes til afskrivningsberettiget formål, kan der nu på disse bygninger foretages skattemæssige afskrivninger. Erhvervsdrivende, der igennem de senere år ikke har afskrevet på deres driftsbygninger på baggrund af tidligere praksis, kan vælge at genoptage deres selvangivelse for 2013 og fremefter. Skat arbejder i øjeblikket på et styresignal, der ventes at give adgang til ekstraordinært at genoptage selvangivelsen tilbage fra 2011. Genoptagelsen vil i så fald skulle foretages senest 6 måneder efter offentliggørelse af styresignal.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL AFGØRELSEN?

Kontakt din konsulent ved Søhøjlandets Regnskabskontor på tlf: 8682 1666.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt