Få fuld effekt af den nye husdyrlov

Fra det kommende gødningsår (01.08.2017-31.07.2018) er dyreenhederne afskaffet. Fremover må svineproduktion bruge gylle svarende til 170 kg N/ha. I grove tal svarer dette til 1,7 DE/ha. Den nye lov indeholder en stor gulerod til den effektive svineavler. Fremover bliver det samlede areal, der skal bruges til udspredning afhængig af mængden af kvælstof (N) i gyllen. Frem til i dag var det antallet af grise og deraf dyreenhederne, der bestemte arealet.

For at bruge egne tal for mængden af N i gyllen, skal der bruges dokumentation. Dette sker via en type II-korrektion. En type-II korrektion bruges allerede i dag, men den kan ikke bruges til at nedsætte arealet, der skal bruges, kun ændre mængden af handelsgødning, der kan indkøbes.

I dag skal der foreligge produktionsdata for min. et år tilbage for at få lov til at benytte en type-II korrektion. Det kan forventes, at dette krav videreføres i den nye regulering, der starter den 01.08. 2017.

Derfor kan det være af stor værdi at have en effektivitet-kontrol, der kan bruges som dokumentation for foderforbrug og tilvækst, når der skal laves markplan 2018.

Gevinsten ligger i, at der kan reduceres i antallet af gyllenaftaler eller forpagtninger.

I alle tilfælde er det de fodereffektive og højst ydende besætninger, som kan have gavn af en effektivitetskontrol med en efterfølgende beregning af næringsstofindhold via en type-II korrektion.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt