Nyttige informationer ifb. Årsskiftet 2018/19

Forskudsopgørelsen 2018

Forskudsopgørelsen for 2019 er dannet og ligger i din skattemappe på www.skat.dk. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2019, anvendes forskudsopgørelsen også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Restskat 2018 for personer

Restskat for 2018, som betales i perioden 1. januar – 1. juli 2018, pålægges en dag-til-dag rente på 2,2 pct. p.a. Ved betaling efter den 1. juli 2019 pålægges et rentetillæg på 4,2 %.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Betaling af restskat for 2018 skal ske via SKATs hjemmeside – www.skat.dk. Gå ind i din skattemappe med NemID, klik på betaling og vælg 2018 for betaling af restskat for 2018. Restskat for 2018 skal betales inden årsskiftet, hvis du vil undgår rentetillæg.

Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2019.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskudsopgørelse for 2019. Ansøgning om friplads til børnepasning foregår digitalt via kommunens hjemmeside med brug af NemID.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2019 på maks. 551.700 kr., kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 177.601 kr., er der 100 pct. friplads.

Der sker årlig efterregulering, når årsopgørelsen for året foreligger hos SKAT – herefter bliver man opkrævet for meget udbetalt ydelse og alternativt efterbetalt for lidt modtaget ydelse – dog kræver det, at man har søgt om friplads for perioden.

Folkepension

Folkepension 2019 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2019 med en efterregulering, når årsopgørelsen foreligger – midt / sidst på året.

Pensionssatser: Enlig: Gift / Samlevende:
Grundbeløb pr. md. før skat 6.315 kr. 6.315 kr.
Pensionstillæg pr. md. før skat 6.910 kr. 3.447 kr.
FP i alt pr. md før skat 13.225 kr. 9.762 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 17.500 kr. 17.500 kr.

Har man fået udbetalt for lidt i folkepension, vil det manglende beløb blive udbetalt, og har man fået for meget i folkepension, vil beløbet blive opkrævet, begge dele med skatteregulering på årsopgørelsen.

Fra 2019 må man tjene op til 100.000 kr. p.a. efter AM-bidrag uden regulering af folkepensionen, ligesom der er kommet flere muligheder ved ønske om opsat pension, regulering af folkepensionen m.m. – kontakt os, hvis I ønsker uddybning af mulighederne.

Indskud på pensionsordninger

Indbetalinger skal ske senest 28. december 2018. Tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år.

Der er følgende muligheder for pensionsindbetaling:

Aldersopsparing

Ratepension

Livsvarig pension

Ind til 5 år før pensionsalder

Fra og med det 5. år før pensionsalder

Fradrag ved indbetaling?:

Nej

Nej

Ja

Ja

Skat ved udbetaling?:

Nej

Nej

Ja, beskattes som personlig indkomst.

Ja, beskattes som personlig indkomst.

Maks. indskud

5.100 kr.

46.000 kr.

-

-

Maks. fradrag

-

-

54.700 kr.

50.400 kr.*

*Mulighed for større fradrag under visse betingelser. Kontakt os gerne for uddybning.

Pensionsindskud for selvstændige erhvervsdrivende efter 30 %-ordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan fortsat indbetale efter den såkaldte 30 %-ordning. Ordningen giver mulighed for, at den selvstændige kan indbetale op til 30 % af virksomhedens resultat før fradrag af finansieringsomkostninger, på en pensionsordning. Er indskuddet større end 54.700 kr., kan der kun gives fradrag i indkomsten ved indskud på en livsvarig livrente. Indskuddet har ingen loft, når blot det ligger inden for 30 % af beregningsgrundlaget.

Gaver

Der kan i kalenderåret 2018 ydes afgiftsfrie gaver i form af kontanter eller formuegoder af værdi, så længe værdien ikke overstiger et beløb på 64.300 kr./ 22.500 kr. til henholdsvis børn og svigerbørn.

I 2019 er de afgiftsfrie gavebeløb henholdsvis 65.700 kr. og 23.000 kr.

Der kan overføres afgiftsfrie gaver til visse andre persongrupper, så kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne.

Plante & Miljø

I Plante & Miljø ser vi frem til et nyt og spændende 2019, med en målsætning om at fortsætte og udbygge aktuel planteavls- og miljørådgivning tilpasset den enkeltes behov.

2018 vil helt sikkert blive et af de år, som vi husker tilbage på som et helt særligt tørkeår, med alle de besværligheder, det har medført.

Heldigvis har sensommeren og efteråret gjort det muligt at etablere det ønskede areal med vintersæd, og lige nu står der rigtig mange fine vintersædsmarker, som giver håb for den kommende høst.

Jordprøver

I 2019 skal fosforloftet indgå i alle markplaner.

Med jordprøver fra alle marker i planen og min. en prøve pr. 5 ha, kan der justeres på fosforloftet. Det kræver, at det gennemsnitlige fosfortal er mindre end 4,0.

Type II korrektion

For husdyrgødning kan laves korrektioner for indholdet af kvælstof og fosfor. Korrektionerne sker på baggrund af indlægssedler for forbrug af foder og afregninger fra slagteri eller mejeri.

Det er primært slagtesvineproducenter og fjerkræproducenter, der har stor gavn af en type II korrektion.

Den helt store fordel er, at der kan bruges mere husdyrgødning på ejendommen. Reglerne siger maks. 170 kg N i husdyrgødning. Så i stedet for at forære gyllen væk kan der bruges mere af den på egne marker.

Kontakt os for en snak om mulighederne for en type II korrektion.

Markplaner

Vintertiden er også planlægningstid. Der er konstant fokus på at finde afgrøder, som kan øge dækningsbidraget i planteavlen. Frøavlerne har fået lov at udvide arealet en smule, bl.a. grundet det store udslag af græsfrø i efteråret, og dels på grund af god eksport. Enhver mulighed for at øge dækningsbidraget skal jages, og der er jagt tid hele året.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt