Julen og årsskiftet 2018/19 set fra Søhøjlandets Regnskabskontor

For landbruget har året 2018 været præget af en historisk tørke, der ramte hele landet. Dette har givet store udfordringer i løbet af 2018, og vil kunne ses langt ind i 2019.

Afregningspriserne på svin har bevæget sig i negativ retning fra et fantastisk flot indkomstår 2017 til et indkomstår 2018, der virkelig gav og stadig giver store udfordringer især for smågriseproducenterne. Den manglende afsætning af smågrise til udlandet (især Polen og Tyskland) pressede smågrisenoteringen ned ad herhjemme.

Grunden var store noteringsfald på svinekød, der globalt faldt støt over foråret, og endte med et fald fra 10,47 kr. i 2017 til 8,66 kr. i 2018, begge ekskl. efterbetaling. Tilsvarende faldt smågrisepriserne, hvor både den beregnede smågrisenotering og puljenoteringen (eksportnoteringen) faldt over 100 kr. pr. smågris fra 411 kr. i 2017 til 335 kr. i 2018. Dertil kom en stigning i foderomkostningerne, som følge af det begrænsede udbud af korn i hele Nordeuropa, grundet tørken

Dette resulterede i, at slagtesvineproducenterne ikke kunne få økonomi i produktionen, og mange valgte at stoppe i en periode eller permanent.

Det blev lidt af en ”snebold-effekt”, og mange smågriseproducenter har valgt at stoppe deres produktion i 2018. Dette sammen med væsentlig færre kg korn pga. tørken og efterfølgende prisstigninger på foderkorn på op mod 20 - 25 %, sætter virkelig indtjeningen under pres.

I den skrivende stund er der dog lys for enden af tunnelen, da SEGES netop har meldt ud, at der forventes en prisstigning i 2019 på omkring 1 kr./kg til slagtning og omkring 42 kr. på en 30 kg’s gris.

Mælkepriserne har ligget på et lavt niveau uden at være ekstrem dårlige. Dog har tørken sat sine spor hos mælkeproducenterne, hvor det så rigtig skidt ud hen over foråret og sommeren. Græsensileringen slog helt fejl, specielt hvor der ikke kunne vandes. Dog blev der indhentet en del foderenheder til sidst i sensommeren / efteråret, hvor især majsen reddede en del for mange kvægbrugs vedkommende.

Værst er det nok gået ud over økologerne, som er meget afhængige af gode forhold for græsensilering.

Planteavlerne havde en katastrofal høst med udbytte nedgang mellem 20 – 50 %, afhængig af område og bonitet. Desværre var 2018 året, hvor netop vårafgrøde arealerne var store pga. 2017s våde efterår, hvor mange måtte opgive at så vinterafgrøder.

Priserne på afgrøderne reddede dog til dels katastrofen med prisstigninger på 20 – 25 %. Dette giver til gengæld, som tidligere omtalt, store udfordringer, især i svinebranchen, som forventeligt vil mærke det frem til høst 2019 (medmindre der kommer rekordhøst andre steder i verdenen, som kan ændre på det).

Det positive var tidlig høst. Ingen tørringsudgifter, minimal slidtage på materiel, og endelig gode såbed for vintersæden.

Minkavlerne har mærket konsekvensen ved en stor brancheudvidelse de senere år og et vigende salg. Dette har givet markante fald i prisen på skind, og giver forsat store udfordringer at få en forretning ud af minkavl.

Samlet set har 2018 været et hårdt år for dansk landbrug. Dette kan også mærkes i bankernes tilgang til landbrugskunder, hvor mange oplever, at der ikke gives meget ”snor”

Således kan der holdes en jul i år med lidt bekymret mine, men med lys ude i det fjerne. Budgetterne for 2019 bliver meget forskellige i år, især for den animalske produktion, da det afhænger dels af indgået foderkontrakter, dels hvordan tørken har præget den enkelte ejendom.

Priserne på penge er stadig ekstremt lave i hele Europa. Dette på trods af Brexit, samt at amerikanerne af flere omgange har sat renten op.

Bidragssatser og marginalrenten i bankerne er forsat alt for dyre, men der opleves større og større spredning på begge dele, og det er dyrt, hvis man ikke rater godt i bankernes rating-systemer.

Det gør det næsten umuligt at skifte bank i øjeblikket, da konkurrenceparameteret er sat ud af spil. Især usikkerheden efter tørke og bundpriser ved svineproducenterne, gør forhandlingsmulighederne med bankerne langt sværere.

Jeg skrev sidste år, at jeg håbede på to gode år i træk, som kunne give ”luft” til landbruget. Det lykkedes desværre ikke, og 2018 har givet en ”mavepumper” i stedet, som desværre vil kunne mærkes langt ind i 2019. Men lyset er der, og viljen til holde ved er og vil altid være kendetegnet for dansk landbrug.

I Søhøjlandets Regnskabskontor har det været et år, hvor vi fejrede 10-året for vores firma. Jeg startede firmaet i 2008 med tre ansatte, og i dag er vi vokset til 35 ansatte. Vi dækker alt indenfor økonomi, ejendomshandel, social jura til miljø, tilskud og planteavl.

Det har personligt for mig været en fantastisk rejse, som har givet nogle fantastiske gode og spændende ti år. Jeg har oplevet at få opbygget et fantastisk hold af utroligt dygtige og engagerede medarbejdere, der alle vil det bedste for vores kunder. Dette er grundstammen i virksomheden, og jeg ved, at I som kunder kan mærke dette.

Jeg har også oplevet en fantastisk opbakning fra Jer kunder. Senest på vores stand på Agromek i Herning Messecenter, som vi deltog i for første gang. Her oplevede vi, at rigtig mange havde lyst til at kigge forbi, og i perioder var der kø for at komme til at snakke med en af os – en virkelig dejlig oplevelse.

Vores 10-års jubilæum blev fejret den 08-08-18, præcis ti år efter vores første åbent hus. Det var en dejlig dag med mange besøgende og utrolig mange gaver, som vi takker ydmygt for.

Vi havde ved samme lejlighed muligheden for at vise vores nye tilbygning frem, som vi er meget glade for, og som giver gode rammer for en forsat udvikling. Vores Plante & Miljø afdeling, ledet af Jens Elvstrøm, er flyttet ind på 1. salen, og det var første vækstsæson for vores planteavls- rådgivning. Det har været en utrolig positiv oplevelse at få planteavl med i den rådgivning, som vi kan tilbyde i huset. Stort set alle kunder, der tidligere blev betjent af henholdsvis Karsten Nielsen og Rasmus Nørlem, er flyttet med herned. Vi byder alle velkommen til huset. En del af vores regnskabskunder har ligeledes flyttet deres planteavlsrådgivning til huset, og vi forventer derfor, at vi sætter ekstra hjælp på i foråret i forbindelse med EU–ansøgningerne (Fællesskema 2019).

Tilbygningen giver os yderligere plads. Vi kan selvfølgelig ikke udfylde alle arbejdspladser på nuværende tidspunkt, men vi oplever en fortsat stor tilgang af landbrugskunder, så der skal nok blive behov for pladsen.

Den fortsatte kundetilgang medfører behov for udvidelse af medarbejderstaben. I år har der været tilgang både af økonomikonsulenter og økonomiassistenter.

Nyansættelser i 2018 omfatter:

  • J. Michael Ohnemus, Økonomikonsulent tidligere LMO
  • Carsten Bo Larsen, Økonomikonsulent tidligere SAGRO
  • Morten Riise Jensen, Økonomiassistent tidligere LMO
  • Anja Sønderskov, Økonomiassistent tidligere Kvist & Jensen

Vi håber, at I vil tage godt imod alle de nye ansigter.

Søhøjlandets Regnskabskontor ser frem til året 2019, hvor vi vil hjælpe jer på bedst mulige måde.

Statussedler

Statussedlerne kan i år findes som PDF-filer til print på vores hjemmeside www.SHLRK.dk under Produkter - Statusseddel.

Med ønsket om en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. GOD LÆSELYST

Keld Th. Sloth

direktør

NB! HUSK, at de sidste bogføringsbilag for december og udfyldte statussedler med tilhørende bilag skal være os i hænde senest den 20. januar 2018.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt