Julen 2019 og årsskiftet 2020 set fra Direktørstolen Søhøjlandets Regnskabskontor

Svineprisernes stigning ses på baggrund af den meget smitsomme og frygtelige sygdom ”afrikansk Svinepest”, som især har lagt Kinas svineproduktion ned. Dette giver os i Danmark nogle fantastiske lukrative eksportmuligheder, som igen giver de fantastiske priser.

For landbruget har året 2019 været præget af en historisk stigning i svinenoteringen, som har givet positivt luft til svineavlerne. Det kommer i forlængelse at året 2018, hvor der var meget lave priser på grise, så denne stigning er meget kærkommen.

Denne prissucces har dog ikke smittet af på de økologiske grise, som faldt markant i pris i 2019, da forbrugerne tilsyneladende svigtede. Dette skete på trods af, at der snakkes meget i medierne om bæredygtighed og økologi.

Der hersker et stort håb om, at stigningen i svinepriserne kan trække oksekødspriserne med op, da de ligger på et meget lavt niveau sammenlignet med svinekødet. Generelt har det givet lidt optimisme i landbruget.

Alle håber og tror på, at vi kan holde sygdommen væk fra den Danske grænse, og sætter sin lid til vildtsvinehegnet, som forhåbentlig kan gøre sit til at holde sygdommen væk fra Danmark.

PRRS er desværre igen kommet på manges læber, da ornestationen Hatting KS har været ansvarlig for, at mange besætninger er blevet inficeret med PRRS igennem deres ornesæd. De ramte besætninger har efterfølgende smittet andre besætninger via luften.

Det er en økonomisk dyr affære, for de besætninger der er ramt. Ligeledes tærer det på landmændenes kræfter, når der slæbes rigtig mange døde grise ud flere gange om dagen. Dette skal tages alvorligt, da det kan være psykisk hårdt, og derfor vigtigt at personale får snakket om det.

Generelt er svineproduktionen dog inde i en dejlig periode, hvilket budgetterne for 2020 også afspejler. Skatteoptimering er igen blevet et ord, der bliver brugt her op til nytåret.

Mælkepriserne har ligget på et rimeligt niveau. Dog har sidste års tørken sat sine spor hos nogle mælkeproducenter, da de første måneder af 2019 var dyre at komme igennem pga. køb af ekstra foder.

Vi forventer, at årets samlede resultat, vil ligger lidt over middel. Til trods for, at der var nogle landmænd, som havde svært ved at få bjerget majsen, og yderligere nogle landmænd som helt måtte opgive nogle af arealerne pga. det våde efterår 2019.

Planteavlerne havde overordnet en rigtig god høst med gode udbytter. Det meste kom tørt ind, men der var også arealer det blev høstet sent, og dermed kom man ind i det mest regnfuld efterår længe.
Dette resulterede i, at der er områder, hvor vinterafgrøderne næsten er umulige at etablere i et ordentligt såbed.

Prisen på korn har været afhængig af, om man indgik kontrakt i foråret, eller om man ventede til høst med at sælge. Der var stor prisforskel, typisk 20-40 kr./100 kg i konventionel korn. Helt galt gik det med økologisk korn, hvor rug-prisen faldt til konventionel kornpris i høst.

Det ser dog ud til, at kornmarkedet for 2020 retter sig i retning af et mere normalt år.

Minkavlerne har mærket konsekvensen ved en stor brancheudvidelse de senere år, samt et vigende salg. Dette har givet markante fald i prisen på skind, og giver forsat store udfordringer, hvis ønsket er at få en forretning ud af minkavl.

2019 var også året, hvor Søhøjlandets Regnskabskontor overtog miljørådgivningen for Kopenhagen Fur. Vi ansatte Vibeke Conradsen, som har en master-uddannelse i miljøret, og som har været ansat hos Kopenhagen Fur igennem en årrække. Vi er klar over, at der ikke er store udvidelser indenfor minkbranchen i øjeblikket, men vi tror på, at det kommer igen. Vi har dog travlt i miljøafdelingen, hvor der både hos kyllingeproduktionen og svineproduktionen tilpasses/udvides.

Samlet set har 2019 været et år for dansk landbrug, hvor bankerne fortsat ikke giver meget ”snor” til kunderne. Der fokuseres meget på nedbringelse af bankgælden.

Priserne på penge er stadig ekstremt lave i hele Europa. Dette på trods af Brexit, samt at amerikanerne af flere omgange har sat renten op. Det er pludselig blevet dyrt af have penge stående i banken.

Bidragssatser og marginalrenten i bankerne er forsat alt for dyre, men der opleves større og større spredning på begge dele, og det er dyrt, hvis man ikke rater godt i bankernes rating-systemer.

Det har resulteret i, at kunder samt Søhøjlandets Regnskabskontor kigger efter alternativer, hvor eksterne investorer kan komme på tale, netop fordi prisen på indlån er blevet negativ. Samtidig har jord altid været meget sikker investering, og det er det fortsat.

Vi har arbejdet med investorer der udlåner beløb, og nogle overtager bedriften helt. Det er både lokale investorer, men også en stor Schweizisk fond er i spil i nogle forskellige cases.

Således kan der holdes en jul i år, med lidt mindre bekymret mine, samt med et klart lys ude i det fjerne. Budgetterne for 2020 bliver meget forskellige fra forrige års budgetter. Særlig dansk svineproduktion får mulighed for at få fjernet noget af den dyre gæld, og derved blive mere frigjort af bankerne. Nogle svineavlere får måske endda plads til investeringer.

På Søhøjlandets Regnskabskontor har det været et år, hvor vi har haft travlt. Vi har omlagt vores IT-system, fået nyt telefonsystem, og er i fuld gang med at få bedre og mere morderne faktureringssystem.

Hertil har vi fået en endelig version af digital håndtering af bilag til alle vores kunder. Programmet hedder ”SR Farmer IT”. Vi glæder os til, at alle vores kunder får muligheden for sikkert at sende bilag elektronisk til os, hvis man melder sig til.

Jeg har besluttet, at alle der opretter sig til at sende digitalt i 1 kvartal 2020, får det månedlige abonnement til 1⁄2 pris, dvs. 75 kr. /mdr. resten af året.

Således slipper man for papir, farvepatron og porto/benzin – Dette løber ofte op i mere end de 75 kr. /mdr. Hertil skal der betales en opstarts licens til 2.000 kr. Der vil være et fælles opstartsmøde en gang om måneden hele foråret 2020.
Den fortsatte kundetilgang medfører behov for udvidelse af medarbejderstaben. I år har der været tilgang både af en økonomikonsulent, flere økonomiassistenter samt en Miljøkonsulent. I alt er der kommet 5 nye personer på kontoret. Samtidig har vi i 2019 slået rekord! Der er kommet 5 børn til verden i 2019, som har forældre blandt vores ansatte. Tillykke til Dem alle.

Nyansættelser i 2019 omfatter:
Christian Sørensen Janette Larsen Jesper Poulsen Gitte Grosen Vibeke Conradsen
Økonomikonsulent tidligere LMO / Agrinord Økonomiassistent tidligere LMO / SAGRO Økonomiassistent tidligere LMO

Sekretær i administrationen
Miljø konsulent tidligere Kopenhagen Fur
Vi håber, at I vil tage godt imod alle de nye ansigter.
Søhøjlandets Regnskabskontor ser frem til året 2020, hvor vi vil hjælpe jer på bedst mulige måde.

Statussedler

Statussedlerne kan i år findes som PDF-filer til print på vores hjemmeside www.SHLRK.dk under Produkter - Statusseddel.

Med ønsket om en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. GOD LÆSELYST

NB! HUSK, at de sidste bogføringsbilag for december og udfyldte statussedler med tilhørende bilag skal være os i hænde senest den 20. januar 2020.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt