Nyttige informationer ifb. Årsskiftet 2019/20

Forskudsopgørelsen 2020

Forskudsopgørelsen for 2020 er dannet og ligger i din skattemappe på www.skat.dk. fra d. 21/11- 2019 Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2020, anvendes forskudsopgørelsen også til beregning af pensioner og mulig friplads i daginstitutioner, derfor kan det være afgørende at få den tilrettet i tide, så større tilbagebetalinger undgås året efter.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Restskat 2019 for personer

Restskat for 2019, som betales i perioden 1. januar – 1. juli 2020, pålægges en dag-til-dag rente på 2,0 pct. p.a. Ved betaling efter den 1. juli 2019 pålægges et rentetillæg på 4,0 %. Der kan indregnes 21.320 kr. inkl. tillæg i din forskudsskat for 2021. Beløb herover opkræves i 3 rater august, september og oktober 2020. Der kommer besked i din digitale postkasse.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Betaling af restskat for 2019 skal ske via SKATs hjemmeside – www.skat.dk Gå ind i din skattemappe med NemID, klik på betaling og vælg 2019 for betaling af restskat for 2019. Restskat for 2019 skal betales inden årsskiftet, hvis du vil undgå rentetillæg, men spørg din konsulent vedr. større betalinger, hvis du er i virksomhedsordning.

Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2020.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskudsopgørelse for 2020. Ansøgning om friplads til børnepasning foregår digitalt via kommunens hjemmeside med brug af NemID.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2019 på maks. 563.800 kr., kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 181.501 kr., er der 100 pct. friplads.

Der sker årlig efterregulering, når årsopgørelsen for året foreligger hos SKAT – herefter bliver man opkrævet for meget udbetalt ydelse og alternativt efterbetalt for lidt modtaget ydelse – dog kræver det, at man har søgt om friplads for perioden.

Folkepension

Folkepension 2020 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2020 med en efterregulering, når årsopgørelsen foreligger – midt / sidst på året.

Pensionssatser: Enlig: Gift / Samlevende:
Grundbeløb pr. md. før skat 6.419 kr. 6.419 kr.
Pensionstillæg pr. md. før skat 7.122 kr. 3.576 kr.
FP i alt pr. md før skat 13.541 kr. 9.995 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 18.000 kr. 18.000 kr.

Har man fået udbetalt for lidt i folkepension, vil det manglende beløb blive udbetalt, og har man fået for meget i folkepension, vil beløbet blive opkrævet, begge dele med skatteregulering på årsopgørelsen efterfølgende.
Fra 2020 må man tjene op til 122.004 kr. p.a. efter AM-bidrag uden regulering af folkepensionen, ligesom der er kommet flere muligheder ved ønske om opsat pension, regulering af folkepensionen m.m. – kontakt os, hvis I ønsker uddybning af mulighederne.

Indskud på pensionsordninger

Indbetalinger skal ske senest 30. december 2019. Tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år.
Der er følgende muligheder for pensionsindbetaling:

Aldersopsparing

Ratepension

Livsvarig pension

Ind til 5 år før pensionsalder

Fra og med det 5. år før pensionsalder

Fradrag ved indbetaling?:

Nej

Nej

Ja

Ja

Skat ved udbetaling?:

Nej

Nej

Ja, beskattes som personlig indkomst.

Ja, beskattes som personlig indkomst.

Maks. indskud

5.200 kr.

48.000 kr.

-

-

Maks. fradrag

-

-

55.900 kr.

51.500 kr.*

*Mulighed for større fradrag under visse betingelser. Kontakt os gerne for uddybning.

Pensionsindskud for selvstændige erhvervsdrivende efter 30 %-ordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan fortsat indbetale efter den såkaldte 30 %-ordning. Ordningen giver mulighed for, at den selvstændige kan indbetale op til 30 % af virksomhedens resultat før fradrag af finansieringsomkostninger, på en pensionsordning. Er indskuddet større end 55.900 kr., kan der kun gives fradrag i indkomsten ved indskud på en livsvarig livrente. Indskuddet har ingen loft, når blot det ligger inden for 30 % af beregningsgrundlaget.

Gaver

Der kan i kalenderåret 2019 ydes afgiftsfrie gaver i form af kontanter eller formuegoder af værdi, så længe værdien ikke overstiger et beløb på 65.700 kr./ 23.000 kr. til henholdsvis børn og svigerbørn.

I 2020 er de afgiftsfrie gavebeløb henholdsvis 67.100 kr. og 23.500 kr.

Der kan overføres afgiftsfrie gaver til visse andre persongrupper, så kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne.

TastSelv – koder for borgere ophører den 1 januar 2020

Fra 1 januar vil man ikke længere kunne bruge TastSelv -koder for borgere.

Revisoren har derved ikke længere adgang til oplysninger fra skat. Løsningen er at du autoriser os via Skat.dk/autorisation.
Dette gøres nemt med følgende 6 trin:

log på med TastSelv på Skat.dk/autorisation
Vælg profil
vælg ”giv adgang til rådgiver eller andre”
Oplys vores Cvr nr. 27350755
Vælg hvad vi skal have adgang til (markere det hele op)
Vælg Godkend
Plante & Miljø

I Plante & Miljø ser vi frem til et nyt og spændende 2020, med en målsætning om at fortsætte og udbygge aktuel planteavls- og miljørådgivning tilpasset den enkeltes behov. Efteråret skabte betydelige vanskeligheder i markbruget. Først var der store problemer med at overholde kalenderreglerne med hensyn til etablering af efterafgrøder. Det viste endnu engang, at slåningsbrak er den sikre metode til at overholde 5 % MFO kravet. Senere har vi oplevet den nærmest vedvarende regn, som gav vanskeligheder med at høst af de sene afgrøder som majshelsæd og industrikartofler. Heldigvis har næsten alle fået avlen i hus og det ser ud til at der er gode forsyninger af grovfoder.

Målrettet regulering 2020

Den store opgave nu i markplanerne for 2020 er den pludselige meddelelse om fremrykning af det forøgede krav om målrettede efterafgrøder. Kravet, som er en del af landbrugspakken, blev fremrykket med den nye regering. Næsten alle arealer her i Jylland får et krav om 30,2 % målrettede efterafgrøder. Dette krav er udover de pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder som allerede er gældende. I praksis betyder det, at der skal efterafgrøder i alle arealer hvor der skal være vårsæd efterfølgende år. Det store krav, betyder at de landmænd som hidtil har haft god succes med 2. årshvede eller flerårs hvede, bliver tvunget til et større areal med vårsæd. Dog er der kommet en længe ventet tilretning af de alternative virkemidler, idet der nu kun skal 2 ha tidlig sået vintersæd til at kompensere for 1 ha efterafgrøde. I sidste ende er det en reduktion i N kvoten som er resultatet, dels som følge af den forfrugtsvirkning som efterafgrøderne har, dels hvis der mangler opfyldelse af efterafgrødearealet.

Det bliver hermed også endnu vigtigere at de krævede ”efterafgrøder skal bestille noget”. Det vil sige at de skal skabe mindst lige så stor værdi ude i marken som de har i gødningsregnskabet! Alene vanskelighederne med at forklare og overskue reglerne, viser, at skrivebordsarbejdet desværre fylder stadig mere i rådgivningsarbejdet.

Til de ekstra efterafgrøder er der knyttet en kompensationsordning på 500 kr./ha. Kravet er at de er tilmeldt sammen med indsendelsen af fællesskemaet.

Markplaner

Vintertiden er også planlægningstid. Der er konstant fokus på at finde afgrøder, som kan øge dækningsbidraget i planteavlen. Enhver mulighed for at øge dækningsbidraget skal jages, og der er jagt tid hele året.

Kommende arrangementer

OBS! Den 30. januar 2020 afholder vi Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat /-bevis i samarbejde med Dalum Landbrugsskole her på Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg. Se nærmere på www.SHLRK.dk.

Det er et krav at der mindst hvert 4. år er gennemført et opfølgningskursus for at Sprøjtecertifikatet er gyldigt. For dem der ikke har overholdt dette er der frem til 1/6 2020 en ”Frit-lejde” ordning. Alle der misser dette skal tage det fulde sprøjtecertifikat igen.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt