Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2017.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskudsopgørelse for 2017. Ansøgning om friplads til børnepasning foregår digital via kommunens hjemmeside med brug af NemID.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2016 på maks. 528.199 kr., kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 170.101 kr., er der 100 pct. friplads.

Læs videre

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Også i kalenderåret 2016 er der mulighed for at få fradrag for betaling vedr. forbedring af den private bolig.

Ordningen for 2016, tillige gældende i 2017, har fået et mere ”grønt” præg, idet de fradrag, man kan opnå ved vedligeholdelse eller forbedring af sin bolig og fritidsbolig, skal være energibesparende eller bidrage til klimasikring.

Ordningen er opdelt i 2:

  1. Håndværksydelser (maks. fradrag 12.000 kr.)
  2. Serviceydelser i hjemmet (maks. fradrag 6.000 kr.)

Læs videre

Folkepension

Folkepension 2017 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2017. I 2018 vil pensionen for 2017 blive reguleret, hvis det i forbindelse med indberetning af selvangivelsen 2017 skulle vise sig, at beregningsgrundlaget har været forkert.

Med hensyn til folkepensionen udbetalt i 2016 sker der ligeledes en regulering, såfremt den selvangivne indkomst for 2016 viser sig at være anderledes end den forskudsregistrerede.

Har man fået udbetalt for lidt i folkepension, vil det manglende beløb blive udbetalt, og har man fået for meget i folkepension, vil beløbet blive opkrævet.

Varmetilskud til pensionister

Pensionister kan afhængig af den personlige tillægsprocent (fremgår af pensionsmeddelelsen) søge om varmetilskud. For ægtepar og samboende, kan der for 2017 søges tilskud til varmeudgifter over 7.500 kr. og for enlige for varmeudgifter over 5.000 kr.

Ansøgning skal ske via www.borger.dk og sker på baggrund af gennemsnittet af de seneste 3 års afholdte varmeudgifter.

Indskud på pensionsordninger

Indbetalinger skal ske senest 30. december 2016. Tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år.

Læs videre

Pensionsindskud for selvstændige erhvervsdrivende efter 30%-ordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan fortsat indbetale efter den såkaldte 30 %-ordning. Ordningen giver mulighed for, at den selvstændige kan indbetale op til 30 % af virksomhedens resultat før finansiering på en pensionsordning. Er indskuddet maksimalt 52.400 kr. kan det indskydes på en ratepension eller ophørende livrente. Er indskuddet større end 52.400 kr. kan der kun gives fradrag i indkomsten ved indskud på en livsvarig livrente. Indskuddet har ingen loft, når blot det ligger inden for 30 % af beregningsgrundlaget.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt