Unge landmænd har mod på etablering

Trods store udfordringer og vanskeligheder for unge landmænd med at etablere sig som selvstændige, er der stadig mange, der arbejder på fuldt tryk med deres projekter og kæmper for at få det til at lykkes.

Interessen var således stor, da en af AgroGruppen Danmarks medlemmer, Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg, den 29. marts holdt etableringsaften for unge landmænd med ca. 60 deltagere fra det meste af landet.
De fleste var i alderen 20-25 år, mange af dem har kig på en ejendom og de fleste forventer at være etableret som selvstændige landmænd inden for en periode på fem år.

I løbet af aftenen stillede de mange kvalificerede spørgsmål som viste, at de allerede er langt inde i overvejelserne om at købe gård.

- Vi vil gerne hjælpe de unge kommende fuldtidslandmænd godt på vej, og derfor indbød vi dem til denne aften for at give dem inspiration og viden om etableringsprocessen. Der er meget, man skal forholde sig til, og det er vigtigt, de får tingene gjort rigtigt og kommer godt fra start, siger direktør Keld Sloth, der er glad for den store opbakning.

Læs videre

Få fuld effekt af den nye husdyrlov

Fra det kommende gødningsår (01.08.2017-31.07.2018) er dyreenhederne afskaffet. Fremover må svineproduktion bruge gylle svarende til 170 kg N/ha. I grove tal svarer dette til 1,7 DE/ha. Den nye lov indeholder en stor gulerod til den effektive svineavler. Fremover bliver det samlede areal, der skal bruges til udspredning afhængig af mængden af kvælstof (N) i gyllen. Frem til i dag var det antallet af grise og deraf dyreenhederne, der bestemte arealet.

For at bruge egne tal for mængden af N i gyllen, skal der bruges dokumentation. Dette sker via en type II-korrektion. En type-II korrektion bruges allerede i dag, men den kan ikke bruges til at nedsætte arealet, der skal bruges, kun ændre mængden af handelsgødning, der kan indkøbes.

Læs videre

Forskudsopgørelsen 2017

I november blev forskudsopgørelsen for 2017 dannet. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2017 anvendes forskudsopgørelsen 2017 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal du selv være opmærksom på, via SKATs hjemmeside – www.skat.dk, om forskudsopgørelsen for 2017 er korrekt.

Bliver der betalt til renteswap, eller er der underskud til fremførsel, kan man ikke være sikker på, at forskudsopgørelsen 2017 tager højde for dette. Tjek jeres PBS for januar 2017 for at se, om der skal betales større beløb end normalt i B-skat.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Restskat 2016

Restskat for 2016, som betales i perioden 1. januar – 30. juni 2017, pålægges én dag-til-dag rente på 2,0 pct. p.a. svarende til ca. 0,17 pct. pr. mdr. eller 0,005 pct. pr. dag.

Betales der f.eks. 50.000 kr. i restskat for 2016 den 15. februar 2017, beregnes der rente for 1 mdr. og 15 dage med 126 kr. for perioden 1. januar – 15. februar 2017.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Det vil derfor være en fordel, hvis man har overskudslikviditet, at få betalt sin restskat så hurtigt som muligt. Har man derimod en kassekredit med en rente på mere end 4 pct. p.a., kan det faktisk betale sig at vente med at betale restskatten til den 30. juni 2017.

Betaling af restskat efter 1. januar 2017 kan ikke længere ske via girokort, men skal ske via SKATs hjemmeside – www.skat.dk. Gå ind i din skattemappe med NemID, klik på betaling og vælg 2016 for betaling af restskat for 2016.

Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2017.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskudsopgørelse for 2017. Ansøgning om friplads til børnepasning foregår digital via kommunens hjemmeside med brug af NemID.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2016 på maks. 528.199 kr., kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 170.101 kr., er der 100 pct. friplads.

Læs videre

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Også i kalenderåret 2016 er der mulighed for at få fradrag for betaling vedr. forbedring af den private bolig.

Ordningen for 2016, tillige gældende i 2017, har fået et mere ”grønt” præg, idet de fradrag, man kan opnå ved vedligeholdelse eller forbedring af sin bolig og fritidsbolig, skal være energibesparende eller bidrage til klimasikring.

Ordningen er opdelt i 2:

  1. Håndværksydelser (maks. fradrag 12.000 kr.)
  2. Serviceydelser i hjemmet (maks. fradrag 6.000 kr.)

Læs videre

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt