Overholdes krav til fakturaer ikke medfører det mistet fradrag og momsrefusion

Mangelfulde fakturaer kan have store konsekvenser. Det bevidner retspraksis tydeligt, hvor der i et utal af tilfælde er nægtet fradrag for en købt ydelse, eller nægtet refusion af moms. Denne situation kan være en bekostelig affære, og er faktisk nem at undgå. For at sikre sig selv bedst muligt rummer lovgivningen en række krav til en fakturas indhold.

Læs videre

Ny lejelov medfører skærpede krav for udlejer

Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft. Ændringerne i lejeloven medfører, at der b.la. fremover er flere administrative krav, samt at lejeren i flere henseender stilles bedre end før. Opfylder udlejer ikke loven, kan det have økonomiske konsekvenser. Vi har, i denne artikel, opridset nogle af de mest essentielle ændringer.

Læs videre

Strukturskadeerstatning - skattefri eller skattepligtig?

SKAT har i en længere periode intensiveret fokus på den regnskabsmæssige behandling af strukturskadeerstatninger. Strukturskadeerstatning har fra flere rådgiveres side været anset som skattefrie, som følge af, at strukturskaderne vurderes som varige skader – en opfattelse SKAT ved flere lejligheder har erkæret sig uenig i.

Først og fremmest er det vigtigt, at fastslå: Hvad er strukturskadeerstatning? Strukturskader på landbrugsjord opstår som følger af bl.a. anlægsarbejde, som kan omfatte nedgravning af elkabler ol. Erstatningen ydes for, at dække den forringelse af jorden, der opstår ved anlægsarbejdet, indtil jorden har gennemgået en ”restitution”. Ud fra denne fortolkning fremsættes strukturskader som noget midlertidigt, men kan skaderne være varige?

Læs videre

Få tilskud til modernisering af din kvægstald

Trænger din kvægstald til at blive moderniseret og forbedret, så den bliver mere effektiv i daglig drift, er der her i foråret 2016 mulighed for at søge tilskud til dit projekt.

- Det kan ske under en ny runde af moderniseringsordning for kvæg under NaturErhvervstyrelsen, fortæller miljøkonsulent Jens Elvstrøm fra Søhøjlandets Regnskabskontors Miljørådgivning i Silkeborg.

Han, og andre miljørådgivere landet over, er klar til at vejlede og hjælpe med ansøgningsarbejdet, hvor der skal beskrives og dokumenteres efter særlige regler.

Ordningen har til formål at styrke kvægbedrifters levedygtighed, produktivitet samt at gøre dem mere effektive, når det gælder brug af ressourcer.

Der er i alt afsat 108 mill. kr. til den nye moderniseringsordning for kvæg.

Læs videre

Hjælper lodsejere i kampen mod ødelæggende sprøjteforbud

Aarhus-planer om pesticid-forbud i store landbrugsområder for at beskytte grundvandet vækker dyb frustration og bekymring blandt landmænd, der får deres levebrød ødelagt, hvis beslutningerne føres ud i livet som planlagt.

Miljøkonsulent Jens Elvstrøm fra Søhøjlandets Miljørådgivning i Silkeborg kæmper for landmændenes synspunkter vedrørende Aarhus Kommunes indsatsplaner - og for at få mere faglighed sat i spil.

- Kommunens grundlag for indsatsplanen i Beder og for den kommende indsatsplan i Stautrup er fagligt set ikke i orden. Grundlaget er for løst og den faglige udredning trænger til en revurdering. Ingen forskere har understøttet det, der lægges op til, og præmisserne er forkerte. Det er meget alvorligt.

Miljøkonsulenten vurderer, at den politik Aarhus Kommune fører på området, vil danne præcedens i mange andre kommuner i landet, hvor man lige nu følger nøje med i, hvad der sker i Aarhus.

Læs videre

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt