Hjælper lodsejere i kampen mod ødelæggende sprøjteforbud

Aarhus-planer om pesticid-forbud i store landbrugsområder for at beskytte grundvandet vækker dyb frustration og bekymring blandt landmænd, der får deres levebrød ødelagt, hvis beslutningerne føres ud i livet som planlagt.

Miljøkonsulent Jens Elvstrøm fra Søhøjlandets Miljørådgivning i Silkeborg kæmper for landmændenes synspunkter vedrørende Aarhus Kommunes indsatsplaner - og for at få mere faglighed sat i spil.

- Kommunens grundlag for indsatsplanen i Beder og for den kommende indsatsplan i Stautrup er fagligt set ikke i orden. Grundlaget er for løst og den faglige udredning trænger til en revurdering. Ingen forskere har understøttet det, der lægges op til, og præmisserne er forkerte. Det er meget alvorligt.

Miljøkonsulenten vurderer, at den politik Aarhus Kommune fører på området, vil danne præcedens i mange andre kommuner i landet, hvor man lige nu følger nøje med i, hvad der sker i Aarhus.

Læs videre

Aftenmøde d. 25. jan. med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen efterlod håb om bedring, men spørgsmålet er, om det er for sent

Landbruget skal have bedre betingelser - Vil gøre det muligt for landmænd at tjene penge, men uden konkrete løfter.

- Jeg kan ikke lægge loft over bidragssatserne, men jeg kan love, at jeg sammen med regeringen vil arbejde benhårdt på at skabe bedre forhold og bedre udviklingsmuligheder for landbruget, så der kan skabes større tillid fra banker og kreditinstitutioner.

Sådan lød det fra erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), da han den 25. januar stillede op til debat om landbrugets fremtid hos Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg, hvor 130 landmænd deltog i mødet.

Deltagerne lagde ikke skjul på deres frustration og bekymring for situationen og fremtiden, og de benyttede lejligheden til at fortælle ministeren, at det dræner både økonomisk og psykisk, når en så alvorlig og dyb krise rammer erhvervet så voldsomt, som tilfældet er.

Læs videre

Aftenmøde med erhvervs- og vækstministeren

Troels Lund Poulsen holder foredrag i Silkeborg om politiske visioner og planer for landbruget

Skal det være afvikling eller udvikling for dansk landbrug og er der overhovedet en politisk interesse i at bevare Danmark som fødevareeksporterende nation?

Det er temaet for et aftenmøde med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), som Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg afvikler den 25. januar fra 19.00 til 21.00 på Nørreskov Bakke 28 i Silkeborg.

- Produktionen af tøj og skibe er for længst udflaget i Danmark og flyttet til lavindkomstlande. Er det konventionelle landbrug det næste i køen, spørger direktør Keld Th. Sloth i sit oplæg til ministeren.

Han lægger samtidig op til, at Troels Lund Poulsen vil fortælle om, hvad regeringen gør for at sikre en stærk fødevareproduktion og hvad der er planer om for at afhjælpe landbrugets økonomiske problemer.

Læs videre

Julehilsen fra Søhøjlandets Regnskabskontor

Året 2015 har inden for landbruget været præget af store udfordringer. Generelt er landbruget trængt, specielt på baggrund af de vigende priser på især svinenotering og mælkepriser, som desværre også forventes at forsætte ind i det nye år.

De sorte skyer, der hænger over landbruget, skyldes mange ting, men de sanktioner EU og dermed også Danmark har indført overfor Rusland og Putin, og Ruslands efterfølgende modsanktioner, har specielt ramt dansk landbrug hårdt. Dette giver fortsat store udfordringer. Det har medført historisk lave priser på både mælk og kød.

Vi kan håbe på, at der politisk åbnes lidt op imellem Rusland og Europa, og at det på den baggrund kan give mere handel mod øst.

Læs videre

Opdateringer til årsskiftet

I november blev forskudsopgørelsen for 2016 dannet. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2016 anvendes forskudsopgørelsen 2016 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal skatteyder selv være opmærksom på, via SKATs hjemmeside – www.skat.dk, om forskudsopgørelsen for 2016 er korrekt.

Bliver der betalt til renteswap, eller er der underskud til fremførsel, kan man ikke være sikker på, at forskudsopgørelsen 2016 tager højde for dette. Tjek jeres PBS for januar 2016 for at se, om der skal betales større beløb end normalt i B-skat.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Læs videre

Aftenarrangementet d. 1. december 2015

Deltagelsen var stor med ca. 80 personer. Det var en aften hvor vi behandlede mange emner som gav anledning til rigtig god spørgelyst. Vi er glade for det stor fremmøde og de mange positive kommentar på arrangementet.

Læs videre

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt