Opdateringer til årsskiftet

I november blev forskudsopgørelsen for 2016 dannet. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2016 anvendes forskudsopgørelsen 2016 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal skatteyder selv være opmærksom på, via SKATs hjemmeside – www.skat.dk, om forskudsopgørelsen for 2016 er korrekt.

Bliver der betalt til renteswap, eller er der underskud til fremførsel, kan man ikke være sikker på, at forskudsopgørelsen 2016 tager højde for dette. Tjek jeres PBS for januar 2016 for at se, om der skal betales større beløb end normalt i B-skat.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Læs videre

Aftenarrangementet d. 1. december 2015

Deltagelsen var stor med ca. 80 personer. Det var en aften hvor vi behandlede mange emner som gav anledning til rigtig god spørgelyst. Vi er glade for det stor fremmøde og de mange positive kommentar på arrangementet.

Læs videre

Produktivitet i svineproduktionen 2014

Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret produktivitet. Slagtesvinene viser en reduktion i foderforbrug på 0,01 FEsv pr. kg. tilvækst og en stigning i daglig tilvækst på 15 gram. Videncenter for Svineproduktion har indsamlet produktionsdata for 2014 i en række danske svinebesætninger.

Læs videre

Undgå likviditetspres pga. energiafgift

Hvis du har et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh er forbrugsregistrering muligvis et tema for dig. Forbrugsregistrering betyder at, virksomheder ikke skal indbetale afgift til sin energileverandør, for efterfølgende at få afgiften refunderet af SKAT. Forbrugsregisteringen indebærer at virksomheder skal foretage nettoafregning af afgifter. Det betyder at den registrerede, kun skal betale afgift, af det ikke- godtgørelsesberettigede energiforbrug.

For at, kunne foretage registreringen, forekommer en række krav. Heriblandt at virksomheden har et elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh om året, hvoraf mindst 87. pct af den samlede afgift til elektricitet er refunderbart. Samt der foretages månedlig opgørelse og indberetning af nettoafgift.

Hvis ordningen evt. har relevans for dig, vil vi være behjælpelige med yderligere oplysninger herom og registrering hos SKAT.

Læs videre

Hvad sker der med renten

Vi bevæger os i historiske lave renter i disse måneder, og en række hændelser inden for kort tid, har trukket de helt store overskrifter i pressen, f.eks. i form af: ” Negativ rente på F1 lån” og ”1,5 pct. rente i 30 år en mulighed”. Situationen har skabt moderat panik hos både almindelige låntagere og realkreditinstitutterne, der ikke helt ved hvordan de skal håndtere situationen. Men hvad er det, der sker?

Læs videre

Indskud på ratepension suppleret med opfyldningsfradrag 30 pct. ordningen

I 2014 er det sidste mulighed for at benytte opfyldningsfradraget for indskud på ratepension. Reglen er, at der må indskydes i alt op til 30 pct. af overskuddet i virksomheden, og det er resultatet før renteudgifter, også selvom der bruges virksomhedsordning. Har man f.eks. et overskud før renter på 1.200.000 kr. og renteudgifter på -800.000 kr., er det muligt at indbetale op til -360.000 kr. på en ratepension i 2014.

Indbetalinger skal ske senest 31. december 2014, tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år. Da man jo ikke den 31. december 2014 kender det nøjagtige overskud for 2014, kan man jo ikke præcis indbetale 30 pct. af overskuddet, men har man indbetalt for meget, kan man vælge at søge det for meget indbetale beløb tilbage. Er der derimod indbetalt for lidt, kan man ikke efterfølgende indbetale ekstra.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt