Undgå likviditetspres pga. energiafgift

Hvis du har et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh er forbrugsregistrering muligvis et tema for dig. Forbrugsregistrering betyder at, virksomheder ikke skal indbetale afgift til sin energileverandør, for efterfølgende at få afgiften refunderet af SKAT. Forbrugsregisteringen indebærer at virksomheder skal foretage nettoafregning af afgifter. Det betyder at den registrerede, kun skal betale afgift, af det ikke- godtgørelsesberettigede energiforbrug.

For at, kunne foretage registreringen, forekommer en række krav. Heriblandt at virksomheden har et elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh om året, hvoraf mindst 87. pct af den samlede afgift til elektricitet er refunderbart. Samt der foretages månedlig opgørelse og indberetning af nettoafgift.

Hvis ordningen evt. har relevans for dig, vil vi være behjælpelige med yderligere oplysninger herom og registrering hos SKAT.

Læs videre

Hvad sker der med renten

Vi bevæger os i historiske lave renter i disse måneder, og en række hændelser inden for kort tid, har trukket de helt store overskrifter i pressen, f.eks. i form af: ” Negativ rente på F1 lån” og ”1,5 pct. rente i 30 år en mulighed”. Situationen har skabt moderat panik hos både almindelige låntagere og realkreditinstitutterne, der ikke helt ved hvordan de skal håndtere situationen. Men hvad er det, der sker?

Læs videre

Indskud på ratepension suppleret med opfyldningsfradrag 30 pct. ordningen

I 2014 er det sidste mulighed for at benytte opfyldningsfradraget for indskud på ratepension. Reglen er, at der må indskydes i alt op til 30 pct. af overskuddet i virksomheden, og det er resultatet før renteudgifter, også selvom der bruges virksomhedsordning. Har man f.eks. et overskud før renter på 1.200.000 kr. og renteudgifter på -800.000 kr., er det muligt at indbetale op til -360.000 kr. på en ratepension i 2014.

Indbetalinger skal ske senest 31. december 2014, tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år. Da man jo ikke den 31. december 2014 kender det nøjagtige overskud for 2014, kan man jo ikke præcis indbetale 30 pct. af overskuddet, men har man indbetalt for meget, kan man vælge at søge det for meget indbetale beløb tilbage. Er der derimod indbetalt for lidt, kan man ikke efterfølgende indbetale ekstra.

Folkepension

Folkepension 2015 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2015. Men som noget nyt fra 2015 vil pensionen blive reguleret, hvis det efterfølgende viser sig, at beregningsgrundlaget har været forkert.

Det sker, når SKAT i løbet af foråret 2016 modtager selvangivelsen, og der bliver dannet en årsopgørelse. Med direkte forbindelse til pensionsudbetalingen for 2015 kan det automatisk beregnes, om der er udbetalt for lidt eller for meget i folkepension.

Har man fået udbetalt for lidt i folkepension, vil det manglende beløb blive udbetalt, og har man fået for meget i folkepension, vil beløbet blive opkrævet.

Servicefradrag

Også i kalenderåret 2014 er der mulighed for at få fradrag for betaling vedr. forbedring af den private bolig.

For at en serviceydelse kan give fradrag for i alt op til 15.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år skal følgende betingelser være opfyldt:

Krav til servicefradrag i 2014:

  • Arbejdet er udført på din faste bopæl i 2014 og betalt senest 28. februar 2015. Dit sommerhus er også omfattet af reglerne.
  • Arbejdet er dækket af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.
  • Arbejdet er betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.
  • Du har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen.
  • Vedligeholdelse er udført af en momsregistreret virksomhed. Service er udført af en momsregistreret virksomhed eller af en privatperson, der har almindelig skattepligtigt til Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2014.
  • Du har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2014.
  • Du får ikke anden offentlig støtte til arbejdet for eksempel under hjemmeserviceordningen.

Vi vil være behjælpelige med at indberette oplysningerne til SKAT, samt i øvrigt besvare spørgsmål om servicefradraget.

På SKATs hjemmeside – www.Skat.dk - kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan fratrække.

Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2015.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskuds-skema for 2015. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, og der skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2015 på maks. 509.700 kr. kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 164.101 kr. er der 100 pct. friplads.

Ved opgørelsen af indkomsten til brug for ansøgning om friplads er der begrænsninger i afskriv-ningerne på maskiner og bygninger.

Er man uberettiget blevet tildelt hel eller delvis friplads, skal der ske tilbagebetaling til kommunen. Som noget nyt fra 2016 vil man af kommunen blive tilbagebetalt evt. for meget betalt beløb til pasning af børn. Det kræver dog, at man har søgt en hel eller delvis friplads til børnepasning.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt