Bekæmpelse af sort arbejde

Som led i bekæmpelse af sort arbejde kan man ikke længere få fradrag for omkostninger på over
10.000 kr. pr. kalenderår, når der er betalt kontant eller med check.
10.000 kr's grænsen gælder også når flere mindre beløb til samme leverandør udgør over 10.000 kr. Der er dog den mulighed for fradrag, hvis der særskilt og senest 14 dage efter betalingen indberettes til Skat, at der er købt og betalt en ydelse kontant eller med check.
Begrænsning i fradragsretten for kontant betaling gælder fra 1/7 2012 og for betaling med check fra den 15/11 2012. Har man i ovennævnte periode betalt kontant eller med check, vil Søhøjlandets Regnskabskontor være behjælpelig med indberetningen til Skat, også selvom 14 dages fristen er overskredet.

Servicefradrag

Også i kalenderåret 2013 er der mulighed for, at få fradrag for betaling vedr. den private bolig.

For at en serviceydelse kan give fradrag for i alt op til 15.000 kr ./person i husstanden over 18 år skal følgende betingelser være opfyldt:

Krav til servicefradrag i 2013:

• Arbejdet er udført på din faste bopæl i 2013 og betalt senest 28/2 2014. Dit sommerhus er kun omfattet, hvis du bruger det til lovlig helårsbeboelse.
• Arbejdet er dækket af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.
• Arbejdet er betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.
• Du har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen.
• Vedligeholdelse er udført af en momsregistreret virksomhed. Service er udført af en momsregistreret virksomhed eller af en privatperson, der har almindelig skattepligtigt til Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2013.
• Du har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2013.
• Du fa'r ikke anden offentlig støtte til arbejdet for eksempel under hjemmeserviceordningen.

Læs videre

Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1.januar 2014.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskuds­ skema for 2014. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, og der skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Har en familie, en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2014 på ikke over 502.199 kr. kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 161.701 kr. er der 100% friplads.

Læs videre

Restskat 2013

Det er ikke længere muligt uden rentetillæg, at betale restskat på op til 40.000 kr. inden d. 30/6, som man hidtil har kunnet gøre.
Der kan dog stadig betales restskat uden rentetillæg inden d. 31/12 2013.

Restskat , som betales i perioden 1/1 - 3016, pålægges en dag til dag rente p.t. ca. 0,3 %/mdr.

Betales der f.eks. restskat for 2013 d. 15/2 2014, beregnes der rente for 1 mdr. og 15 dage ca. 0,3%. Den nøjagtige renteprocent offentliggøres medio januar 2014.

Læs videre

Forskudsopgørelsen 2014

I november blev forskudsopgørelsen for 2014 dannet, og udover at danne grundlag for skattebeta­ ling for 2014, anvendes forskudsopgørelsen 2014 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal skatteyder selv være opmærksom, via Skats TastSelv-kode, om 2014 forskudsopgørelsen er rigtig.

Får man som en del af sin løn arbejdsgiver betalt kapitalpension, skal man være opmærksom på, at den forventede indbetalte kapitalpension bliver tillagt indkomsten. Derved bliver det 14 dages eller månedlige fradrag reduceret betydeligt.

Læs videre

Tjek dit forskudsskema 2014

Skat har nu udarbejdet forskudsopgørelse for 2014. Normalt vil det være tallene fra 2012 selvangivelsen der er fremført til 2014, der danner grundlag for det nye forskudsskema.

Det har dog vist sig, at der ikke i alle tilfælde er sket en fremførsel af tallene fra 2012 til 2014. Der hvor vi har konstateret fejl i forskudsopgørelse 2014: underskud er 0-stillet og samtidig er renteudgifter også 0-stillet.

Er der i 2012 indbetalt på kapitalpension, som i 2014 er en ratepension, men da fradrag for kapitalpension er afskaffet, er det pensionsfradrag ikke fremført. Er der i stedet valgt indbetaling  på ratepension, er det beløb ikke fratrukket på forskudsopgørelsen 2014

Læs videre

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt