Søhøjlandets Regnskabskontor overtager miljørådgivning for minkavlere

Kopenhagen Fur nedlægger sin miljøafdeling på Agro Food Park og indgår aftale med Søhøjlandets Regnskabskontor

Rådgivningsvirksomheden Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg har overtaget miljørådgivningen for pelsdyravl fra Kopenhagen Fur, som nedlægger sin landsdækkende miljøafdeling, der har haft hjemsted på Agro Food Park.

Direktør Keld Th. Sloth, Søhøjlandets Regnskabskontor, oplyser, at aftalen med Kopenhagen Fur er trådt i kraft pr. 1. juli 2019, og at virksomhedens miljøafdeling er blevet udvidet med en specialist, som har stor erfaring og ekspertise inden for miljøansøgninger relateret til minkavl.

- Vi er glade for, at vi haft fået miljørådgivningen på minkområdet ind som en del af vores allerede etablerede miljøafdeling, og vi er glade for det nye indsatsområde og ikke mindst for den faglige styrkelse af vores miljørådgivning her på stedet, som det vil være.

- I forvejen behandler vi mange miljøansøgninger, og med dette nye område får vi styrket hele miljødelen og det faglige fokus på området, siger han.

Vi glæder os til samarbejdet med Kopenhagen Fur hvor vi også vil stå til rådighed indenfor økonomisk og strategisk rådgivning for deres kunder og vi er ved at arbejde med være en del af et fælles setup med Kopenhagen Fur.

Læs videre

Julen og årsskiftet 2018/19 set fra Søhøjlandets Regnskabskontor

For landbruget har året 2018 været præget af en historisk tørke, der ramte hele landet. Dette har givet store udfordringer i løbet af 2018, og vil kunne ses langt ind i 2019.

Afregningspriserne på svin har bevæget sig i negativ retning fra et fantastisk flot indkomstår 2017 til et indkomstår 2018, der virkelig gav og stadig giver store udfordringer især for smågriseproducenterne. Den manglende afsætning af smågrise til udlandet (især Polen og Tyskland) pressede smågrisenoteringen ned ad herhjemme.

Grunden var store noteringsfald på svinekød, der globalt faldt støt over foråret, og endte med et fald fra 10,47 kr. i 2017 til 8,66 kr. i 2018, begge ekskl. efterbetaling. Tilsvarende faldt smågrisepriserne, hvor både den beregnede smågrisenotering og puljenoteringen (eksportnoteringen) faldt over 100 kr. pr. smågris fra 411 kr. i 2017 til 335 kr. i 2018. Dertil kom en stigning i foderomkostningerne, som følge af det begrænsede udbud af korn i hele Nordeuropa, grundet tørken

Læs videre

Nyttige informationer ifb. Årsskiftet 2018/19

Forskudsopgørelsen 2018

Forskudsopgørelsen for 2019 er dannet og ligger i din skattemappe på www.skat.dk. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2019, anvendes forskudsopgørelsen også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Restskat 2018 for personer

Restskat for 2018, som betales i perioden 1. januar – 1. juli 2018, pålægges en dag-til-dag rente på 2,2 pct. p.a. Ved betaling efter den 1. juli 2019 pålægges et rentetillæg på 4,2 %.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Betaling af restskat for 2018 skal ske via SKATs hjemmeside – www.skat.dk. Gå ind i din skattemappe med NemID, klik på betaling og vælg 2018 for betaling af restskat for 2018. Restskat for 2018 skal betales inden årsskiftet, hvis du vil undgår rentetillæg.

Læs videre

Privat rådgivning til landbruget gennem 10 år

Søhøjlandets Regnskabskontor er Danmarks største private rådgivningsfirma inden for landbrug

Det er gået stærkt for Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg siden starten for 10 år siden, hvor der var tre medarbejdere. I dag er der 34 ansatte og ca. 1.000 kunder.

Da Søhøjlandets Regnskabskontor blev etableret, havde hverken stifteren, Keld Th. Sloth, eller andre forudset, hvor stærkt firmaet skulle komme til at vokse – og at det skulle udvikle sig til Danmarks største private rådgivningsfirma inden for landbrug.

- Vi har taget ca. tre mand ind hvert år, og vi har bygget om eller bygget til hvert eneste år. Det er en stor udvikling for et lille firma, vi har været igennem, og vi må konstatere, at der har været og er et behov for det private alternativ inden for landbrugsrådgivning.

- Det kunne ikke passe, at der ikke skulle være konkurrence på dette område, tænkte jeg. Og jeg var sikker på, at jeg kunne gøre det bedre og billigere. Stort er ikke altid det bedste, siger Keld Th. Sloth, der stadig ser begrebet ”service” som det vigtigste omdrejningspunkt i sin virksomhed.

Læs videre

Stå sammen og kæmp mod pesticidforbud

Kommuner landet over arbejder i disse måneder med indsatsplaner for drikkevand. Planerne kan få voldsomme konsekvenser for mange landmænd, der kan imødese et sprøjteforbud på deres arealer. De kan i værste fald miste deres levebrød.

Lige nu er der stor opmærksomhed om, hvad der sker i Aarhus Kommune i forbindelse med deres indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse med planer om ekspropriation af landbrugsjord på udvalgte arealer - og forbud mod ellers godkendte sprøjtemidler. Kommunen går hårdt til værks og er i gang med sin tredje indsatsplan, som lige nu er i høring.

Læs videre

Miljøscreening af gården vigtig ved køb

Få tjekket miljøforholdene godt og grundigt - og undgå miljømæssige faldgruber i forbindelse med køb af landbrug eller omlægning af produktion.

Rådet kommer fra miljøkonsulent Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor, som er en del af AgroGruppen Danmark. Han og hans kolleger i afdelingen arbejder med miljøsager i forbindelse med nyetablering af byggerier, udvidelser, myndighedsarbejde, tilskud til miljøteknologi og andre miljømæssige forhold. De foretager gerne miljøscreeninger og gennemgår alt på ejendommen i den henseende.

På en temaaften i Silkeborg for unge landmænd den 29. marts blev der givet gode råd omkring etableringsprocessen, og her fortalte Jens Elvstrøm om miljøforhold og faldgruber ved udvidelse og omlægning af ny købt gård.

- Ejendommen er typisk godkendt til en produktion, men det er vigtigt at kende præmisserne for produktionen 100 procent og være helt skarp på, hvad der er af godkendelser. Miljøforholdene bør analyseres nøje, så man ved, hvilke betingelser der er stillet for produktionen.

Læs videre

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt