Driftsøkonomi

Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder at udarbejde strategi inden for finansiering med henblik på at optimere virksomhedens rente- og afdragsprofil. Et godt og tillidsfuldt samarbejde med pengeinstitutter og realkredit-institutioner vægtes højt, og vi samarbejder om muligheder og hvad der passer til den enkelte bedrift.

Vi tilbyder også hjælp vedrørende leasing-aftaler og samarbejde med private investorer som en del af finansieringsstrategien. Det altafgørende er at få renteniveauet tilpasset på den enkelte bedrift.

Landbruget er et kapitaltungt erhverv. Set i forhold til omsætning er det er af de mest kapitaltunge erhverv, og derfor betyder finansiering meget. Prisen på likviditeten er altafgørende for den enkelte bedrift.

Det er vigtigt for virksomhedsejeren at få analyseret regnskabet og dermed sin bedrift, så man har en præcis viden om, hvor man er stærk og svag i sin virksomhed på de enkelte produktionsgrene.

Når det gælder driftsøkonomi, skal landmanden have et klart billede af sit nulpunkt på de forskellige produktionsgrene samt af fremstillingsprisen på de enkelte enheder som f.eks. svinekød, mælk og korn. Det danner grundlag for den kommende sæsons budgetter.

Budgettet er et effektivt styringsværktøj til at se frem i tiden, så man kan styre likviditeten. Vi har som rådgivningsvirksomhed investeret i et budgetprogram, som giver mulighed for at følge en række nøgletal løbende måned for måned i takt med bogføringen.

Vi tilbyder også den traditionelle budgetkontrol, som kan være med eller uden statusopgørelse på de enkelte kvartaler. Samtidig tilbyder vi at udarbejde forecast for resten af året i forbindelse med de løbende budgetkontroller.

Skatterådgivning

Der tilbydes skattemæssig rådgivning inden for alle områder, der har betydning for landbruget. En kvalificeret rådgivning på det skattemæssige område har stor betydning, og vi kan hjælpe med at finde de bedste løsninger, når det gælder skattemæssige forhold for dig og din virksomhed. Lige fra etablering af virksomheden, den efterfølgende drift og helt frem til afvikling af virksomheden vil dine beslutninger have stor betydning for dine skatteforhold. Derfor vil det ofte være gavnligt at drøfte dine beslutninger for virksomheden med din skatterådgiver. Her kan vi være en stor hjælp, ligesom vi også hjælper med at udarbejde en skattestrategi for dig og din virksomhed.

Hvad enten du driver landbrug eller anden form for virksomhed, så er det også vigtigt at kende moms og afgiftsforholdende for din virksomhed. Her kan vi dels rådgive dig om moms og afgiftsforhold, dels være behjælpelig med at opgørelse af moms-og afgiftstilsvaret.
Vi tilbyder blandt andet rådgivning og ydelser inden for følgende:
 • Opgørelse af skatteregnskab og disponering af indkomst
 • Skatteforhold ved køb og salg af værdipapirer
 • Ejendomsavanceopgørelser
 • Selskaber
 • I/S regnskaber
 • Indkomstopgørelse og selvangivelse for små virksomheder
 • Generationsskifte
 • Bistand i skattesager
 • Skatteforhold i dødsboer og bobehandling

Social-økonomi

Som selvstændig erhvervsdrivende har man brug for et sikkerhedsnet, og man har ret til forskellige sociale ydelser, hvis behovet opstår.

Søhøjlandets Regnskabskontor kan rådgive og vejlede, når det handler om forskellige emner inden for socialøkonomi. Det gælder sygdom, dagpenge-spørgsmål, efterløn, frivillig sygesikring, gruppelivsordning, ægtefællers formueforhold samt dødsbo-behandling.

Hvis man stopper med selvstændig virksomhed, enten frivilligt eller ufrivilligt, er der mange spørgsmål, der presser sig på, og her kan vi vejlede. Vi kan også rådgive om ens situation ved skilsmisse, bodeling m.m.

Desuden kan vi rådgive om forskellige sociale ydelser samt forhold omkring arbejdsskader, erstatning, kriserådgivning m.m.

Etableringsrådgivning

Det er vigtigt at komme godt i gang som nyetableret landmand. Her er det afgørende at have en god og professionel sparringspartner, som kan hjælpe i forbindelse med de mange forhold, der skal tages stilling til.

Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder 10 timers gratis etableringsrådgivning til kommende landmænd, så de kan få en god og sikker start. Vi vil gerne medvirke til, at landmænd, der ønsker at etablere sig, får en god start på tilværelsen som selvstændig landmand. Derfor tilbyder vi gratis rådgivning i den indledende fase. Rådgivning ud over de første 10 timer betales først, når etableringen er gennemført. Indgår man en regnskabsaftale med os, opkræves kun halv pris for etableringsrådgivningen i etableringsåret.
Etableringsrådgivningen kan omfatte:
 • Indledende møde om etablering
 • Handlingsplan
 • Finansieringsbudget
 • Finansieringsrådgivning
 • Deltagelse i forhandling
 • Skødeskrivning
 • Miljøtjek af ejendommen

Kontakt os

 • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt